"Het detecteren van fraude komt het hele gezondheidssysteem ten goede, maar heeft ook nadelen voor de ziekenfondsen", zegt Justaert. "Fraude bestrijden vergt namelijk ook inspanningen. Je moet daarvoor mensen inzetten, computerprogramma's op elkaar afstemmen en zo meer", zegt de CM-voorzitter. "Als je de fraudebestrijding wil versterken, geef dan een incentive aan diegenen die het doen. Een stukje vergoeding voor die inspanningen moet mogelijk zijn."

Justaert wijst ook op de grijze zones in de wetgeving, waardoor ziekenfondsen uiteindelijk zelfs aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor niet-gerecupereerde verliezen die het gevolg zijn van zulke misbruiken. "Die grijze zones leiden ook tot frustrerende discussies met de zorgverstrekkers en dat heeft een negatieve impact op onze relaties met hen", voegt Justaert eraan toe. "Iets recupereren dat onrechtmatig is verworven, is nooit plezant. Je krijgt langs alle kanten reclamaties. Niet controleren zou gemakkelijker en sympathieker zijn. Dus moedig aan diegene die wil controleren."

Be.L.

"Het detecteren van fraude komt het hele gezondheidssysteem ten goede, maar heeft ook nadelen voor de ziekenfondsen", zegt Justaert. "Fraude bestrijden vergt namelijk ook inspanningen. Je moet daarvoor mensen inzetten, computerprogramma's op elkaar afstemmen en zo meer", zegt de CM-voorzitter. "Als je de fraudebestrijding wil versterken, geef dan een incentive aan diegenen die het doen. Een stukje vergoeding voor die inspanningen moet mogelijk zijn." Justaert wijst ook op de grijze zones in de wetgeving, waardoor ziekenfondsen uiteindelijk zelfs aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld voor niet-gerecupereerde verliezen die het gevolg zijn van zulke misbruiken. "Die grijze zones leiden ook tot frustrerende discussies met de zorgverstrekkers en dat heeft een negatieve impact op onze relaties met hen", voegt Justaert eraan toe. "Iets recupereren dat onrechtmatig is verworven, is nooit plezant. Je krijgt langs alle kanten reclamaties. Niet controleren zou gemakkelijker en sympathieker zijn. Dus moedig aan diegene die wil controleren." Be.L.