Er waren ook voordelen aan de lockdown. Een van die positieve aspecten was de doorbraak van telegeneeskunde. Zonder veel protest kwam er een terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand. Dat was een doorbraak waar al lang over gesproken werd, maar die altijd ergens bleef haperen. Op 7 oktober beginnen de gesprekken over de vraag hoe die teleconsultaties structureel in het terugbetalingssysteem kunnen worden ingebouwd.
...

Er waren ook voordelen aan de lockdown. Een van die positieve aspecten was de doorbraak van telegeneeskunde. Zonder veel protest kwam er een terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand. Dat was een doorbraak waar al lang over gesproken werd, maar die altijd ergens bleef haperen. Op 7 oktober beginnen de gesprekken over de vraag hoe die teleconsultaties structureel in het terugbetalingssysteem kunnen worden ingebouwd.De raadplegingen via de telefoon of met videobellen waren tijdens de lockdown populair. Dat blijkt uit een enquête die het Intermutualistisch Agentschap in juli deed bij 100.000 patiënten voor wie tussen maart en mei een raadpleging op afstand was aangerekend. Uiteindelijk vulden 8000 leden de vragenlijst in. Van de antwoorden waren er 5500 bruikbaar voor het onderzoek. Daaruit blijkt dat teleconsultatie vooral bij huisartsen (78%) populair was, gevolgd door artsen-specialisten (11%), psychiaters (4%) en psychologen (3%).Nagenoeg alle teleconsultaties gebeurden telefonisch. Enkel bij psychologen en psychiaters was videobellen een substantieel belangrijk aandeel.Drie op de vier patiënten zijn tevreden over de teleconsultaties tijdens de lockdown. Over de toekomst van raadplegingen op afstand zijn patiënten iets terughoudender: 80 procent verkiest nog altijd een fysieke raadpleging en 62 procent vindt zelfs dat raadplegingen op afstand de uitzondering moeten blijven. De ondervraagde patiënten vinden teleconsultaties vooral nuttig voor het verkrijgen van een geneesmiddelenvoorschrift (86%), een snel advies voor een dringend probleem (74%) of het opvolgen van een bekend probleem (74%). Voor een nieuwe klacht vinden ze raadplegingen op afstand minder geschikt. Een kwart van de consultaties bij de huisartsen ging om het verkrijgen van een geneesmiddelenvoorschrift. Bij artsen-specialisten (67%), psychiaters (80%) en psychologen (72%) was de voornaamste reden de opvolging van een bestaande of chronische aandoening.Als tijdelijke maatregel verliep de teleconsultatie bij de huisarts via de derdebetalersregeling. De arts kreeg 20 euro uitbetaald en de patiënt moest geen remgeld betalen. Uit de enquête blijkt dat de patiënten vaak niet wisten dat de zorgverlener betaald werd voor de consultatie. Ongeveer de helft hen vindt dat de zorgverlener evenveel mag verdienen voor een teleconsultatie als voor een fysieke consultatie. De andere helft vindt dat met andere woorden niet.De ziekenfondsen willen de resultaten gebruiken om bij het Riziv te pleiten voor tariefdifferentiatie. "Wij zijn voorstander van een structurele verankering van teleconsultaties, maar pleiten voor een duidelijk wettelijk kader en een transparant terugbetalingssysteem. We willen rekening houden met de lessen die onze leden uit de raadplegingen op afstand hebben getrokken en met hun verwachtingen," stelt Paul Callewaert in naam van het Nationaal Intermutualistisch College.De ziekenfondsen legger er bovendien de nadruk op dat raadplegingen op afstand complementair moeten blijven aan de fysieke contacten. Het zou dan ook logisch zijn om in de tariefzetting een onderscheid te maken tussen een consultatie voor een nieuwe klacht en bijvoorbeeld een telefonische tussenkomst voor eerder administratieve zaken zoals het schrijven van een ziektebriefje.