De werkgevers voeren gesprekken om het sociaal overleg voor te bereiden op de zesde staatshervorming. "We willen een kader creëren dat rekening houdt met de nieuwe sociaaleconomische verhoudingen tussen de federale overheid en de deelstaten", zegt de topman van een werkgeversorganisatie.

De Vlaamse werkgeversorganisaties Voka en Unizo gooiden zowat een maand geleden de knuppel in het hoenderhok door te pleiten voor een nieuw sociaal overleg dat anticipeert op de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten. Het Verbond van Belgische Ondernemers en de sectorfederaties reageerden als door een wesp gestoken. Maar intussen zijn de plooien gladgestreken.

De zesde staatshervorming maakt de deelstaten bevoegd voor beleidsmateries die verband houden met de arbeidsmarkt (doelgroepenbeleid, controle werkzoekenden,...) en sociale bescherming. Dat betekent ook dat het gewicht van het regionale sociaal overleg zal toenemen. Voka en co benadrukten dat het niet de bedoeling was zich tegenover het federale sociaal overleg - de zogenaamde Groep van 10 - te plaatsen.

"We praten nu om tot een geïntegreerd sociaal overleg te komen", zegt de topman van een Vlaamse werkgeversorganisatie. "We willen een kader creëren dat rekening houdt met de nieuwe sociaaleconomische verhoudingen tussen de federale overheid en de deelstaten. Het probleem is dat die sociaaleconomische bevoegdheden niet op één niveau geconcentreerd zijn. Daarom is constant overleg nodig."

Tegen het najaar, wanneer het interprofessioneel overleg begint, moet duidelijk worden wat dat geïntegreerde sociaal overleg precies inhoudt. Maar het ziet ernaar uit dat de communicatie tussen de werkgeversorganisaties op verschillende niveaus versterkt wordt. Het aantal werkgeversorganisaties zal weliswaar niet verminderen.

Het VBO, Voka en co beginnen het hertekenen van het werkgeverslandschap niet van nul. Ook nu al is er overleg tussen de Vlaamse en de federale werkgevers. Het ziet er wel naar uit dat Voka een belangrijkere rol krijgt in het intensievere en efficiëntere overleg dat uit de gesprekken moet komen.

De Vlaamse werkgevers willen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (de SERV) vroeger in het sociaal overleg betrekken. Nu blijft de rol van de SERV beperkt tot advies geven aan het einde van de rit. De SERV moet meer een overlegorgaan worden, waar echte Vlaamse sociale akkoorden worden afgesloten en aan agendasetting wordt gedaan, ook in de richting van de Vlaamse regering. Eigenlijk wordt de SERV dan een Vlaamse Groep van 10.

Dat verklaart ook de aanvankelijke vrees van de sectoren dat ze opzij zouden worden geschoven. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de SERV. Maar de gesprekken tussen Voka en de sectoren zouden die vrees hebben weggewerkt. In elk geval zou een SERV als Vlaamse Groep van 10 een overwinning van Voka betekenen. Het VBO boet dan aan invloed in. (A.M.)

Lees het volledige verhaal over de verschuivende machtsverhoudingen in het werkgeverslandschap deze week in Trends

De werkgevers voeren gesprekken om het sociaal overleg voor te bereiden op de zesde staatshervorming. "We willen een kader creëren dat rekening houdt met de nieuwe sociaaleconomische verhoudingen tussen de federale overheid en de deelstaten", zegt de topman van een werkgeversorganisatie. De Vlaamse werkgeversorganisaties Voka en Unizo gooiden zowat een maand geleden de knuppel in het hoenderhok door te pleiten voor een nieuw sociaal overleg dat anticipeert op de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten. Het Verbond van Belgische Ondernemers en de sectorfederaties reageerden als door een wesp gestoken. Maar intussen zijn de plooien gladgestreken. De zesde staatshervorming maakt de deelstaten bevoegd voor beleidsmateries die verband houden met de arbeidsmarkt (doelgroepenbeleid, controle werkzoekenden,...) en sociale bescherming. Dat betekent ook dat het gewicht van het regionale sociaal overleg zal toenemen. Voka en co benadrukten dat het niet de bedoeling was zich tegenover het federale sociaal overleg - de zogenaamde Groep van 10 - te plaatsen."We praten nu om tot een geïntegreerd sociaal overleg te komen", zegt de topman van een Vlaamse werkgeversorganisatie. "We willen een kader creëren dat rekening houdt met de nieuwe sociaaleconomische verhoudingen tussen de federale overheid en de deelstaten. Het probleem is dat die sociaaleconomische bevoegdheden niet op één niveau geconcentreerd zijn. Daarom is constant overleg nodig." Tegen het najaar, wanneer het interprofessioneel overleg begint, moet duidelijk worden wat dat geïntegreerde sociaal overleg precies inhoudt. Maar het ziet ernaar uit dat de communicatie tussen de werkgeversorganisaties op verschillende niveaus versterkt wordt. Het aantal werkgeversorganisaties zal weliswaar niet verminderen. Het VBO, Voka en co beginnen het hertekenen van het werkgeverslandschap niet van nul. Ook nu al is er overleg tussen de Vlaamse en de federale werkgevers. Het ziet er wel naar uit dat Voka een belangrijkere rol krijgt in het intensievere en efficiëntere overleg dat uit de gesprekken moet komen. De Vlaamse werkgevers willen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (de SERV) vroeger in het sociaal overleg betrekken. Nu blijft de rol van de SERV beperkt tot advies geven aan het einde van de rit. De SERV moet meer een overlegorgaan worden, waar echte Vlaamse sociale akkoorden worden afgesloten en aan agendasetting wordt gedaan, ook in de richting van de Vlaamse regering. Eigenlijk wordt de SERV dan een Vlaamse Groep van 10.Dat verklaart ook de aanvankelijke vrees van de sectoren dat ze opzij zouden worden geschoven. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de SERV. Maar de gesprekken tussen Voka en de sectoren zouden die vrees hebben weggewerkt. In elk geval zou een SERV als Vlaamse Groep van 10 een overwinning van Voka betekenen. Het VBO boet dan aan invloed in. (A.M.) Lees het volledige verhaal over de verschuivende machtsverhoudingen in het werkgeverslandschap deze week in Trends