CEO Michel Moortgat van Duvel Moortgat kaapte de prijs van Manager van het Jaar weg. In Franstalig België ging die naar de broers John en Eric Mestdagh van de NV Mestdagh. Zij namen in 2010 16 supermarkten over van Carrefour.

Voor Leterme vormen een tekort van 4,6 procent op de begroting en een schuldgraad van 97,2 procent niet het grootste probleem van België. "De kernmoeilijkheid ligt bij het feit dat er te weinig mensen actief zijn op de arbeidsmarkt en dat vrouwen, laaggeschoolden, jongeren, allochtonen en ouderen er onvoldoende aan bod komen", poneerde de eerste minister.

Hij beklemtoonde dat een verhoging van het aantal werknemers zich vertaalt in meer welzijn, een vermeerdering van de inkomsten en een vermindering van de werkloosheidsuitgaven. Leterme beschouwt het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt als de voornaamste uitdaging.

België bevindt zich, samen met Duitsland, Nederland en Luxemburg, in het Europese koppeloton van de economische groei, vertelde de premier. Over het volledige jaar 2010 zou de economie met 2,1 gegroeid zijn.

Leterme gaf geen commentaar over de regeringsonderhandelingen, behalve dan dat die niet in het luchtledige plaatshebben en dat de financiële markten het begrotingsbeleid in de Europese landen nauwlettend in de gaten houden. De aftredende regering wil het budgettair tekort in 2011 onder de door Europa gevraagde 4,1 procent krijgen.

Boudewijn Vanpeteghem

CEO Michel Moortgat van Duvel Moortgat kaapte de prijs van Manager van het Jaar weg. In Franstalig België ging die naar de broers John en Eric Mestdagh van de NV Mestdagh. Zij namen in 2010 16 supermarkten over van Carrefour. Voor Leterme vormen een tekort van 4,6 procent op de begroting en een schuldgraad van 97,2 procent niet het grootste probleem van België. "De kernmoeilijkheid ligt bij het feit dat er te weinig mensen actief zijn op de arbeidsmarkt en dat vrouwen, laaggeschoolden, jongeren, allochtonen en ouderen er onvoldoende aan bod komen", poneerde de eerste minister. Hij beklemtoonde dat een verhoging van het aantal werknemers zich vertaalt in meer welzijn, een vermeerdering van de inkomsten en een vermindering van de werkloosheidsuitgaven. Leterme beschouwt het verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt als de voornaamste uitdaging. België bevindt zich, samen met Duitsland, Nederland en Luxemburg, in het Europese koppeloton van de economische groei, vertelde de premier. Over het volledige jaar 2010 zou de economie met 2,1 gegroeid zijn. Leterme gaf geen commentaar over de regeringsonderhandelingen, behalve dan dat die niet in het luchtledige plaatshebben en dat de financiële markten het begrotingsbeleid in de Europese landen nauwlettend in de gaten houden. De aftredende regering wil het budgettair tekort in 2011 onder de door Europa gevraagde 4,1 procent krijgen. Boudewijn Vanpeteghem