De nieuwe regeling voor winkeldieven is een gevolg van een overeenkomst tussen de Belgische overheid en werkgeversorganisatie Unizo. Unizo heeft in een afzonderlijk persbericht benadrukt dat het wel degelijk de bedoeling is dat elke winkeldiefstal wordt aangepakt, "niet enkel de derde of volgende". De werkgeversorganistie roept de winkeliers dan ook op alle winkeldiefstallen aan te geven bij de politiediensten.

Aangezien de parketten in ons land kreunen onder de werkdruk, de buit bij winkeldiefstallen meestal te klein is voor strenge straffen en de aangifte bij de politie tijdverlies betekent voor de winkelier, kan de winkelier voortaan zelf een formulier invullen waarin de strafbare feiten worden vermeld. Vervolgens worden de gegevens bewaard in een databank die beheerd wordt door de vzw Preventie en Veiligheid.

Een handelaar die een dief betrapt, krijgt een standaard aangifteformulier en stuurt de gegevens over de diefstal door naar een gegevensbank. Bij een eerste en tweede diefstal door een en dezelfde dader kan de handelaar 20 euro eisen. Bij een derde diefstal door dezelfde dader wordt het dossier naar het parket gestuurd.

Het gerecht heeft beloofd snel gevolg te geven aan de dossiers van hardleerse winkeldieven, aangezien het in dat geval gaat om recidivisme. Volgens de politie wordt jaarlijks voor ongeveer 842 miljoen euro goederen gestolen in handelszaken.

De nieuwe regeling voor winkeldieven is een gevolg van een overeenkomst tussen de Belgische overheid en werkgeversorganisatie Unizo. Unizo heeft in een afzonderlijk persbericht benadrukt dat het wel degelijk de bedoeling is dat elke winkeldiefstal wordt aangepakt, "niet enkel de derde of volgende". De werkgeversorganistie roept de winkeliers dan ook op alle winkeldiefstallen aan te geven bij de politiediensten.Aangezien de parketten in ons land kreunen onder de werkdruk, de buit bij winkeldiefstallen meestal te klein is voor strenge straffen en de aangifte bij de politie tijdverlies betekent voor de winkelier, kan de winkelier voortaan zelf een formulier invullen waarin de strafbare feiten worden vermeld. Vervolgens worden de gegevens bewaard in een databank die beheerd wordt door de vzw Preventie en Veiligheid. Een handelaar die een dief betrapt, krijgt een standaard aangifteformulier en stuurt de gegevens over de diefstal door naar een gegevensbank. Bij een eerste en tweede diefstal door een en dezelfde dader kan de handelaar 20 euro eisen. Bij een derde diefstal door dezelfde dader wordt het dossier naar het parket gestuurd. Het gerecht heeft beloofd snel gevolg te geven aan de dossiers van hardleerse winkeldieven, aangezien het in dat geval gaat om recidivisme. Volgens de politie wordt jaarlijks voor ongeveer 842 miljoen euro goederen gestolen in handelszaken.