Volgens het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) werden vorig jaar 51.467 contracten afgesloten. 53 procent daarvan is voor rekening van het Waals Gewest, 37,8 procent voor het Vlaams Gewest en 9,2 procent voor het Brussels Gewest.

Bedrijven die werknemers in dat stelsel aanwerven, krijgen een bonus van 1000 euro per maand. De maatregel richt zich in eerste instantie op jongeren die ofwel minstens drie maanden werkzoekend zijn en geen diploma hoger onderwijs hebben, ofwel minstens zes maanden werkzoekend zijn en hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs hebben. De kostprijs van het banenplan bedroeg vorig jaar 162,7 miljoen euro.

Kritiek van arbeidseconomen

Arbeidseconomen hebben al herhaaldelijk kritiek geuit op dit soort banenplannen. Ofwel komen de premies terecht bij bedrijven die toch al van plan waren om werknemers aan te werven, ofwel zorgen ze voor een verdringingseffect: bedrijven kiezen voor die categorie van werkzoekenden die in aanmerking komen voor het banenplan.

A.M.

Volgens het jaarverslag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) werden vorig jaar 51.467 contracten afgesloten. 53 procent daarvan is voor rekening van het Waals Gewest, 37,8 procent voor het Vlaams Gewest en 9,2 procent voor het Brussels Gewest. Bedrijven die werknemers in dat stelsel aanwerven, krijgen een bonus van 1000 euro per maand. De maatregel richt zich in eerste instantie op jongeren die ofwel minstens drie maanden werkzoekend zijn en geen diploma hoger onderwijs hebben, ofwel minstens zes maanden werkzoekend zijn en hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs hebben. De kostprijs van het banenplan bedroeg vorig jaar 162,7 miljoen euro. Kritiek van arbeidseconomenArbeidseconomen hebben al herhaaldelijk kritiek geuit op dit soort banenplannen. Ofwel komen de premies terecht bij bedrijven die toch al van plan waren om werknemers aan te werven, ofwel zorgen ze voor een verdringingseffect: bedrijven kiezen voor die categorie van werkzoekenden die in aanmerking komen voor het banenplan. A.M.