Voorstanders van de brexit zeiden dat 29 maart 2019 gevierd zou worden als het begin van de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië. Na 46 jaar zou het land eindelijk onder het juk van Europa uit zijn. De voorwaarden van de scheiding zouden grotendeels in het voordeel van Groot-Brittannië zijn, want tijdens de onderhandelingen zou het VK "alle troeven in handen hebben", zoals een kabinetslid het verwoordde. Er zouden "geen nadelen zijn, enkel aanzienlijke voordelen", beweerde iemand anders.
...