"Polarisering zal het probleem niet oplossen, maar het integendeel uitvergroten. Er moet verder worden gediscussieerd. Met verkiezingen te organiseren, win je niets," vat Karel Van Eetvelt (Unizo) samen.

Rudi Thomaes (VBO), Peter Leyman (Voka) en Karel Van Eetvelt hebben elk hun mening over hoe de verdere staatshervorming zich moet voltrekken. De standpunten verschillen in de details, maar wel de belangrijke details. Vooral de voorwaarden rond de staatshervorming zijn van belang.

"Als je via een nieuwe financieringswet een stuk van de fiscale capaciteit wegneemt bij de federale regering, moeten we de crediteuren van de Belgische staatsschuld geruststellen", benadrukt Thomaes. "De rating van de overheidsschuld is gebaseerd op factoren zoals de rijkdom van het land en de gezondheid van de economie, maar ook op de fiscale ophaalcapaciteit. Snij je daar een stuk van weg, dan moet je aan de crediteuren duidelijk maken dat de debiteur even sterk blijft. Je mag de financiële analisten niet verontrusten. Maar hoe langer het duurt vooraleer de hervormingen worden opgestart, hoe duurder en pijnlijker ze zullen zijn"

De werkgevers beseffen wel dat een deel van de factuur van de crisis ook aan hun leden zal gepresenteerd worden. "Vraag een ondernemer om een inspanning te leveren en hij zal automatisch neen zeggen. Maar ze weten dat ze die verantwoordelijkheid hebben," beseft Van Eetvelt. "Ik kan perfect blijven zeggen dat niets kan. We moeten echter realistisch zijn en de inspanning zal moeten gedeeld worden. Als je in de fiscaliteit of de sociale zekerheid met de botte bijl erdoor gaat, lok je een negatieve economische reactie uit." Het VBO pleit voor 20 procent nieuwe belastingen en 80 procent besparingen. "We willen ons niet wegsteken als het over die 20 procent gaat. We denken dan niet aan vermogensbelastingen of vermogenswinstbelastingen. Ik geef het u op een briefje, zo scoor je een owngoal. Maar we denken wel aan een herziening van de kadastrale inkomens of van de roerende voorheffing", aldus Thomaes.

Samen met de politieke spanningen, lijkt ook de animositeit tussen de werkgeversorganisaties VBO, Voka en Unizo toe te nemen. Het regent persberichten waarin de drie hun standpunten verduidelijken. Geen paniek, benadrukken de drie: "We hebben nog nooit zo goed samengewerkt." Zo goed zelfs dat de werkgevers beseffen dat nog meer samenwerking in de toekomst niet uit te sluiten is. "Ik ben er mij van bewust dat als de bevoegdheden in dit land meer verschuiven naar de regio's, dat het goed zou zijn dat de DNA's van de werkgeversorganisaties dan wat meer zouden convergeren", bekent Thomaes: "De complexiteit van dossiers zoals milieu, energie enzovoort, met de hele internationale dimensie er rond, vraagt dat we meer samenwerken." Volgens Peter Leyman is het samenvoegen van de backoffices dan ook niet uit te sluiten. " Er zal een evolutie zijn naar competentiepoolen in de backoffices van de verschillende organisaties. De competentie is zeldzaam en uitzonderlijk en ze kost veel geld," aldus de Voka topman. Of het in de sterren staat geschreven dat er dus een groot werkgeverskenniscentrum in de maak is, wordt als volgt becommentarieerd: "Jaja, maar geen commentaar."

A.G.

"Polarisering zal het probleem niet oplossen, maar het integendeel uitvergroten. Er moet verder worden gediscussieerd. Met verkiezingen te organiseren, win je niets," vat Karel Van Eetvelt (Unizo) samen. Rudi Thomaes (VBO), Peter Leyman (Voka) en Karel Van Eetvelt hebben elk hun mening over hoe de verdere staatshervorming zich moet voltrekken. De standpunten verschillen in de details, maar wel de belangrijke details. Vooral de voorwaarden rond de staatshervorming zijn van belang. "Als je via een nieuwe financieringswet een stuk van de fiscale capaciteit wegneemt bij de federale regering, moeten we de crediteuren van de Belgische staatsschuld geruststellen", benadrukt Thomaes. "De rating van de overheidsschuld is gebaseerd op factoren zoals de rijkdom van het land en de gezondheid van de economie, maar ook op de fiscale ophaalcapaciteit. Snij je daar een stuk van weg, dan moet je aan de crediteuren duidelijk maken dat de debiteur even sterk blijft. Je mag de financiële analisten niet verontrusten. Maar hoe langer het duurt vooraleer de hervormingen worden opgestart, hoe duurder en pijnlijker ze zullen zijn" De werkgevers beseffen wel dat een deel van de factuur van de crisis ook aan hun leden zal gepresenteerd worden. "Vraag een ondernemer om een inspanning te leveren en hij zal automatisch neen zeggen. Maar ze weten dat ze die verantwoordelijkheid hebben," beseft Van Eetvelt. "Ik kan perfect blijven zeggen dat niets kan. We moeten echter realistisch zijn en de inspanning zal moeten gedeeld worden. Als je in de fiscaliteit of de sociale zekerheid met de botte bijl erdoor gaat, lok je een negatieve economische reactie uit." Het VBO pleit voor 20 procent nieuwe belastingen en 80 procent besparingen. "We willen ons niet wegsteken als het over die 20 procent gaat. We denken dan niet aan vermogensbelastingen of vermogenswinstbelastingen. Ik geef het u op een briefje, zo scoor je een owngoal. Maar we denken wel aan een herziening van de kadastrale inkomens of van de roerende voorheffing", aldus Thomaes. Samen met de politieke spanningen, lijkt ook de animositeit tussen de werkgeversorganisaties VBO, Voka en Unizo toe te nemen. Het regent persberichten waarin de drie hun standpunten verduidelijken. Geen paniek, benadrukken de drie: "We hebben nog nooit zo goed samengewerkt." Zo goed zelfs dat de werkgevers beseffen dat nog meer samenwerking in de toekomst niet uit te sluiten is. "Ik ben er mij van bewust dat als de bevoegdheden in dit land meer verschuiven naar de regio's, dat het goed zou zijn dat de DNA's van de werkgeversorganisaties dan wat meer zouden convergeren", bekent Thomaes: "De complexiteit van dossiers zoals milieu, energie enzovoort, met de hele internationale dimensie er rond, vraagt dat we meer samenwerken." Volgens Peter Leyman is het samenvoegen van de backoffices dan ook niet uit te sluiten. " Er zal een evolutie zijn naar competentiepoolen in de backoffices van de verschillende organisaties. De competentie is zeldzaam en uitzonderlijk en ze kost veel geld," aldus de Voka topman. Of het in de sterren staat geschreven dat er dus een groot werkgeverskenniscentrum in de maak is, wordt als volgt becommentarieerd: "Jaja, maar geen commentaar." A.G.