Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, wijst erop dat de liberale vakbond het akkoord op de helling zet. "Het was voor ons een akkoord met de hakken over de sloot", stelt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. "Wie het evenwicht tussen loonafspraken, sociale maatregelen en de aanzet naar een nieuw werknemersstatuut op de helling zet, doet het hele kaartenhuisje in elkaar zakken."

Ook volgens de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) kan er geen sprake zijn van een nieuwe onderhandeling. "De leden van de groep van 10 zijn tot een evenwichtig akkoord gekomen", stelt Unizo in een mededeling. "Het is nu aan de regering en het parlement om het door de meerderheid van de sociale partners goedgekeurde akkoord integraal om te zetten in wetten en KB's."

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, wijst erop dat de liberale vakbond het akkoord op de helling zet. "Het was voor ons een akkoord met de hakken over de sloot", stelt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. "Wie het evenwicht tussen loonafspraken, sociale maatregelen en de aanzet naar een nieuw werknemersstatuut op de helling zet, doet het hele kaartenhuisje in elkaar zakken." Ook volgens de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) kan er geen sprake zijn van een nieuwe onderhandeling. "De leden van de groep van 10 zijn tot een evenwichtig akkoord gekomen", stelt Unizo in een mededeling. "Het is nu aan de regering en het parlement om het door de meerderheid van de sociale partners goedgekeurde akkoord integraal om te zetten in wetten en KB's."