In haar voorstel voor de loonstijgingen in 2011-2012 behoudt de federale regering de loonafspraken uit het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) van 18 januari: de maximale loonsverhoging bovenop de index bedraagt 0,3 procent. Die reële loonmarge kan in 2012 in de bedrijven of de sectoren worden toegekend.

Op basis van de prognoses van de CRB zouden de lonen in 2011 en 2012 met 3,9 procent mogen stijgen, wat overeenkomt met de verwachte automatische loonindexering. Met de reële loonstijging erbij komen we uit op 4,2 procent loonstijging per jaar. De instelling voorspelde ook dat de lonen in onze buurlanden de komende twee jaar met 5 procent zouden stijgen. Wat betekent dat België met deze loonnorm zijn concurrentiehandicap tegenover de buurlanden zou kunnen afbouwen. Probleem is wel dat die CRB-voorspellingen ondertussen gedateerd zijn. Volgens het Planbureau zal de inflatie in België de komende twee jaar met 4,36 procent stijgen (2,71% dit jaar volgens het Planbureau). Bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt zelfs uitgegaan van een inflatie van 4,5 procent. Aangezien de lonen in België automatisch worden aangepast aan de index betekent dit dat de marge voor loonsverhogingen al volledig is weggevallen. Meer nog, aangezien de inflatie in onze buurlanden steevast lager uitvalt dan bij ons en daar bovendien geen systeem van automatische indexering bestaat, neemt de loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden nog toe.

Aangezien twee vakbonden- het ABVV en de ACLVB- het ontwerp van IPA niet goedkeuren, zullen zij sterkere looneisen stellen tijdens de sectorale onderhandelingen. Die onderhandelingen zullen bovendien van start gaan in een woelig sociaal klimaat. Op vrijdag 4 maart plant het ABVV een nationale actiedag. "Er zijn volgend jaar ook sociale verkiezingen wat vakbonden er traditiegetrouw niet toe brengt zich in de sectoren of bedrijven flexibeler op te stellen", zegt Manou Doutrepont, directeur van het sociaal departement van voedingsfederatie Fevia. Vakbonden hopen met het oog op de sociale verkiezingen van 2012 te kunnen uitpakken met meer dan een indexaanpassing op sectoraal of bedrijfsniveau.

Paul Soete van technologiefederatie Agoria is iets voorzichtiger: "Agoria wil sectoraal niet buiten de lijnen kleuren. Als we boven een vastgestelde loonnorm gaan, zou ik ingaan tegen het mandaat van onze raad van bestuur. Als er in een aantal sectoren geen akkoorden worden bereikt, is de kans op loondrift in de ondernemingen niet uitgesloten."

De druk om een royaal loonakkoord af te sluiten, is groot in een aantal sectoren dat traditioneel goed betaalt, zoals de chemiesector. Al waarschuwt Yves Verschueren van beroepsfederatie essenscia. "Uit een internationale vergelijking van de loonkosten in de chemische industrie blijkt dat België voor volcontinuarbeid een loonkostenhandicap van 28 procent heeft ten opzichte van zijn belangrijkste handelspartners Die handicap is een bedreiging voor de competitiviteit en het voortbestaan van een sterke chemiecluster in België."

A.M.

In haar voorstel voor de loonstijgingen in 2011-2012 behoudt de federale regering de loonafspraken uit het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) van 18 januari: de maximale loonsverhoging bovenop de index bedraagt 0,3 procent. Die reële loonmarge kan in 2012 in de bedrijven of de sectoren worden toegekend. Op basis van de prognoses van de CRB zouden de lonen in 2011 en 2012 met 3,9 procent mogen stijgen, wat overeenkomt met de verwachte automatische loonindexering. Met de reële loonstijging erbij komen we uit op 4,2 procent loonstijging per jaar. De instelling voorspelde ook dat de lonen in onze buurlanden de komende twee jaar met 5 procent zouden stijgen. Wat betekent dat België met deze loonnorm zijn concurrentiehandicap tegenover de buurlanden zou kunnen afbouwen. Probleem is wel dat die CRB-voorspellingen ondertussen gedateerd zijn. Volgens het Planbureau zal de inflatie in België de komende twee jaar met 4,36 procent stijgen (2,71% dit jaar volgens het Planbureau). Bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wordt zelfs uitgegaan van een inflatie van 4,5 procent. Aangezien de lonen in België automatisch worden aangepast aan de index betekent dit dat de marge voor loonsverhogingen al volledig is weggevallen. Meer nog, aangezien de inflatie in onze buurlanden steevast lager uitvalt dan bij ons en daar bovendien geen systeem van automatische indexering bestaat, neemt de loonkostenhandicap ten opzichte van de buurlanden nog toe. Aangezien twee vakbonden- het ABVV en de ACLVB- het ontwerp van IPA niet goedkeuren, zullen zij sterkere looneisen stellen tijdens de sectorale onderhandelingen. Die onderhandelingen zullen bovendien van start gaan in een woelig sociaal klimaat. Op vrijdag 4 maart plant het ABVV een nationale actiedag. "Er zijn volgend jaar ook sociale verkiezingen wat vakbonden er traditiegetrouw niet toe brengt zich in de sectoren of bedrijven flexibeler op te stellen", zegt Manou Doutrepont, directeur van het sociaal departement van voedingsfederatie Fevia. Vakbonden hopen met het oog op de sociale verkiezingen van 2012 te kunnen uitpakken met meer dan een indexaanpassing op sectoraal of bedrijfsniveau. Paul Soete van technologiefederatie Agoria is iets voorzichtiger: "Agoria wil sectoraal niet buiten de lijnen kleuren. Als we boven een vastgestelde loonnorm gaan, zou ik ingaan tegen het mandaat van onze raad van bestuur. Als er in een aantal sectoren geen akkoorden worden bereikt, is de kans op loondrift in de ondernemingen niet uitgesloten." De druk om een royaal loonakkoord af te sluiten, is groot in een aantal sectoren dat traditioneel goed betaalt, zoals de chemiesector. Al waarschuwt Yves Verschueren van beroepsfederatie essenscia. "Uit een internationale vergelijking van de loonkosten in de chemische industrie blijkt dat België voor volcontinuarbeid een loonkostenhandicap van 28 procent heeft ten opzichte van zijn belangrijkste handelspartners Die handicap is een bedreiging voor de competitiviteit en het voortbestaan van een sterke chemiecluster in België." A.M.