VBO, Unizo, Voka en Agoria dringen al jaren aan op maatregelen om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven te verbeteren en structurele hervormingen op de arbeidsmarkt door te voeren, en lijken nu eindelijk gehoor te vinden bij de nieuwe federale regering.

Zowel VBO als Unizo, beide lid van de Groep van Tien, verklaren zich woensdag bereid om aan het sociaal overleg deel te nemen. De vakbonden reageerden eerder al ontgoocheld op het regeerakkoord.

"Alle elementen om de groei te verhogen en extra jobs te creëren, zitten er in. Het regeerakkoord bevat een coherent verhaal om onze concurrentiekracht te versterken", merkt het VBO op. Daarbij wordt verwezen naar het plan om de loonkostenhandicap weg te werken, de invoering van een energienorm en het behoud van de notionele intrestaftrek.

Volgens Unizo hebben we "eindelijk een regering die de ondernemende en hard werkende mensen extra zuurstof geeft".

Voka van haar kant is tevreden "dat er van economisch herstel de absolute prioriteit wordt gemaakt".

Agoria meent dat de focus op structurele maatregelen erg belangrijk is: een gezonde economie is noodzakelijk voor een snel herstel.

De nieuwe regering plant ook een aantal nieuwe belastingen, maar die zouden het ondernemerschap niet treffen, stellen zowel Unizo als VBO tot hun grote tevredenheid vast. "We verwelkomen ook de ambitie van de federale regering om de totale belastingdruk tegen het einde van de legislatuur te verminderen ten opzichte van het huidige niveau", aldus het VBO.

"Het ziet er naar uit dat men de echt grote vermogens gaat aanpakken, in plaats van al belast geld van ondernemers nog eens extra te gaan belasten. Dat noemen we een eerlijker en slimmer beleid", luidt het bij Unizo.

Dat de werkgevers zelf geen inspanningen doen, wordt ontkend. "De lastenverlaging is beperkter dan voorzien", meent Voka. Ook Unizo stelt vast dat met de indexsprong en het concurrentiepact de kostenhandicap nog niet volledig is weggewerkt. Agoria hoopt dat de impact van de maatregelen "voldoende groot zullen zijn" en dat de lastenverlagingen niet aangetast zullen worden door de andere modaliteiten uit het regeerakkoord.

De werkgeversorganisaties roepen de regering op om snel aan de slag te gaan. "De plannen liggen er, de focus moet nu liggen op uitvoeren", aldus het VBO. De organisatie die samen met Unizo in de Groep van Tien zit is alvast bereid om deel te nemen aan het sociaal overleg.

Unizo reikt de vakbonden de hand "en hoopt dat alle sociale partners op een constructieve manier aan dat overleg zullen deelnemen". (Belga/BO)

VBO, Unizo, Voka en Agoria dringen al jaren aan op maatregelen om de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven te verbeteren en structurele hervormingen op de arbeidsmarkt door te voeren, en lijken nu eindelijk gehoor te vinden bij de nieuwe federale regering. Zowel VBO als Unizo, beide lid van de Groep van Tien, verklaren zich woensdag bereid om aan het sociaal overleg deel te nemen. De vakbonden reageerden eerder al ontgoocheld op het regeerakkoord. "Alle elementen om de groei te verhogen en extra jobs te creëren, zitten er in. Het regeerakkoord bevat een coherent verhaal om onze concurrentiekracht te versterken", merkt het VBO op. Daarbij wordt verwezen naar het plan om de loonkostenhandicap weg te werken, de invoering van een energienorm en het behoud van de notionele intrestaftrek. Volgens Unizo hebben we "eindelijk een regering die de ondernemende en hard werkende mensen extra zuurstof geeft". Voka van haar kant is tevreden "dat er van economisch herstel de absolute prioriteit wordt gemaakt". Agoria meent dat de focus op structurele maatregelen erg belangrijk is: een gezonde economie is noodzakelijk voor een snel herstel. De nieuwe regering plant ook een aantal nieuwe belastingen, maar die zouden het ondernemerschap niet treffen, stellen zowel Unizo als VBO tot hun grote tevredenheid vast. "We verwelkomen ook de ambitie van de federale regering om de totale belastingdruk tegen het einde van de legislatuur te verminderen ten opzichte van het huidige niveau", aldus het VBO. "Het ziet er naar uit dat men de echt grote vermogens gaat aanpakken, in plaats van al belast geld van ondernemers nog eens extra te gaan belasten. Dat noemen we een eerlijker en slimmer beleid", luidt het bij Unizo. Dat de werkgevers zelf geen inspanningen doen, wordt ontkend. "De lastenverlaging is beperkter dan voorzien", meent Voka. Ook Unizo stelt vast dat met de indexsprong en het concurrentiepact de kostenhandicap nog niet volledig is weggewerkt. Agoria hoopt dat de impact van de maatregelen "voldoende groot zullen zijn" en dat de lastenverlagingen niet aangetast zullen worden door de andere modaliteiten uit het regeerakkoord. De werkgeversorganisaties roepen de regering op om snel aan de slag te gaan. "De plannen liggen er, de focus moet nu liggen op uitvoeren", aldus het VBO. De organisatie die samen met Unizo in de Groep van Tien zit is alvast bereid om deel te nemen aan het sociaal overleg. Unizo reikt de vakbonden de hand "en hoopt dat alle sociale partners op een constructieve manier aan dat overleg zullen deelnemen". (Belga/BO)