In het akkoord leggen de regering en Engie een kader met wederzijdse engagementen vast om de onderhandelingen over de verlenging van de reactoren verder te zetten. 'Het is van essentieel belang dat er onmiddellijk gestart wordt met de verdere voorbereidingen om de twee kerncentrales langer op te houden. Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht en de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn', aldus Frank Beckx, directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Met de energieschaarste die dit najaar dreigt en de energieprijzen die de pan uit rijzen, dringt Voka er bovendien op aan stappen te ondernemen om Doel 3 en Tihange 2 open te houden in de komende winter. 'We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat we in ons land noodplannen moeten activeren, want die maken de economische schade alleen maar groter', klinkt het nog.

'We zijn tevreden met het principesakkoord. Het is nieuwe stap in het verlengen van de kernreactoren en geeft dus ons land en zijn economie meer vertrouwen naar de toekomstige bevoorradingszekerheid toe', aldus Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen. 'Het principesakkoord vormt de noodzakelijke basis voor de concrete afspraken die in de komende maanden wel met bekwame spoed zullen moeten uitgewerkt worden. Het VBO rekent er op dat dit, net zoals de voorbije weken, op een constructieve wijze kan gebeuren', klinkt het.

In het akkoord leggen de regering en Engie een kader met wederzijdse engagementen vast om de onderhandelingen over de verlenging van de reactoren verder te zetten. 'Het is van essentieel belang dat er onmiddellijk gestart wordt met de verdere voorbereidingen om de twee kerncentrales langer op te houden. Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht en de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn', aldus Frank Beckx, directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij het Vlaams netwerk van ondernemingen. Met de energieschaarste die dit najaar dreigt en de energieprijzen die de pan uit rijzen, dringt Voka er bovendien op aan stappen te ondernemen om Doel 3 en Tihange 2 open te houden in de komende winter. 'We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat we in ons land noodplannen moeten activeren, want die maken de economische schade alleen maar groter', klinkt het nog.'We zijn tevreden met het principesakkoord. Het is nieuwe stap in het verlengen van de kernreactoren en geeft dus ons land en zijn economie meer vertrouwen naar de toekomstige bevoorradingszekerheid toe', aldus Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen. 'Het principesakkoord vormt de noodzakelijke basis voor de concrete afspraken die in de komende maanden wel met bekwame spoed zullen moeten uitgewerkt worden. Het VBO rekent er op dat dit, net zoals de voorbije weken, op een constructieve wijze kan gebeuren', klinkt het.