Reynders gaf in het interview aan dat er onder de federale meerderheidspartijen een consensus bestaat over de verlaging van de belasting op werk. "We hebben daarvoor wel de middelen nodig, maar ons uitgangspunt is de belasting op werk te laten dalen en de belasting op een aantal andere zaken te verhogen", aldus de liberale vicepremier. Hij verwees daarbij onder meer naar een verhoogde belasting op financiële transacties of op goederen en diensten die CO2 of broeikasgas genereren

.

Reynders denkt er ook aan om een aantal diensten betalend te maken. "Er is enorm veel doorgaand verkeer op de Belgische wegen. Wie in het buitenland op reis gaat, moet vaak betalen op de autowegen. Bij ons is dat niet het geval. Wij hebben een systeem van péage nodig zoals in het buitenland. Zelfs voor de Belgen, al zullen die wel minder moeten betalen dan de buitenlanders die van onze wegen gebruik maken."

Reynders gaf in het interview aan dat er onder de federale meerderheidspartijen een consensus bestaat over de verlaging van de belasting op werk. "We hebben daarvoor wel de middelen nodig, maar ons uitgangspunt is de belasting op werk te laten dalen en de belasting op een aantal andere zaken te verhogen", aldus de liberale vicepremier. Hij verwees daarbij onder meer naar een verhoogde belasting op financiële transacties of op goederen en diensten die CO2 of broeikasgas genereren . Reynders denkt er ook aan om een aantal diensten betalend te maken. "Er is enorm veel doorgaand verkeer op de Belgische wegen. Wie in het buitenland op reis gaat, moet vaak betalen op de autowegen. Bij ons is dat niet het geval. Wij hebben een systeem van péage nodig zoals in het buitenland. Zelfs voor de Belgen, al zullen die wel minder moeten betalen dan de buitenlanders die van onze wegen gebruik maken."