Een meerwaardebelasting op speculatieve beursoperaties, een verhoging van de roerende voorheffing, een hogere beurstaks,... Naar verluidt gooit CD&V bij de federale regeringsonderhandelingen de enige vermogenstaks na de andere op de tafel. Dat is vreemd, want in het verkiezingsprogramma van de christendemocraten wordt niet gesproken over vermogenstaksen.

Dat bevestigden aftredend Vlaams minister-president Kris Peeters en aftredend minister van Financiën Koen Geens in een Trends-interview, dat tien dagen voor de verkiezingen verscheen. Op de vraag of er een vermogensbelasting mocht komen, antwoordde Kris Peeters het volgende. "We hebben al vermogensinkomstenbelastingen: roerende en onroerende voorheffing, successierechten, registratierechten... Kapitaal is zeer mobiel. Voor je het weet, heb je nog één element over en dat is onroerend goed. Maar daarop bestaan ook al belastingen."

Wel gaf Koen Geens toen al mee dat wat de fiscale vrijstelling betreft, langlopend kapitaal gelijkgesteld moest worden met andere vormen van sparen. Daarover hebben de federale onderhandelaars al een consensus bereikt.

Koen Geens in Trends van 15 mei 2014: "De inkomsten uit spaarboekjes, langetermijnleningen en dividenden moeten allemaal van de vrijstelling van 1880 euro kunnen genieten, zodat de mensen aangemoedigd worden meer risico te nemen. 250 miljard euro op de spaarboekjes is veel."

Een meerwaardebelasting op speculatieve beursoperaties, een verhoging van de roerende voorheffing, een hogere beurstaks,... Naar verluidt gooit CD&V bij de federale regeringsonderhandelingen de enige vermogenstaks na de andere op de tafel. Dat is vreemd, want in het verkiezingsprogramma van de christendemocraten wordt niet gesproken over vermogenstaksen. Dat bevestigden aftredend Vlaams minister-president Kris Peeters en aftredend minister van Financiën Koen Geens in een Trends-interview, dat tien dagen voor de verkiezingen verscheen. Op de vraag of er een vermogensbelasting mocht komen, antwoordde Kris Peeters het volgende. "We hebben al vermogensinkomstenbelastingen: roerende en onroerende voorheffing, successierechten, registratierechten... Kapitaal is zeer mobiel. Voor je het weet, heb je nog één element over en dat is onroerend goed. Maar daarop bestaan ook al belastingen."Wel gaf Koen Geens toen al mee dat wat de fiscale vrijstelling betreft, langlopend kapitaal gelijkgesteld moest worden met andere vormen van sparen. Daarover hebben de federale onderhandelaars al een consensus bereikt.Koen Geens in Trends van 15 mei 2014: "De inkomsten uit spaarboekjes, langetermijnleningen en dividenden moeten allemaal van de vrijstelling van 1880 euro kunnen genieten, zodat de mensen aangemoedigd worden meer risico te nemen. 250 miljard euro op de spaarboekjes is veel."