Worden deposito- en zakenbanken gesplitst?

Neen. In het voorstel van minister van Financiën Koen Geens is geen sprake van een radicale splitsing van retail- en zakenbanken. Hij wil enkel het zogenaamde prop trading (het handelen voor eigen rekening door banken) aan banden leggen. Trading ten behoeve van klanten blijft mogelijk. Als een bank te veel voor eigen rekening handelt, moet die activiteit in een aparte vennootschap worden ondergebracht. In het voorstel van Geens wordt de grens gelegd op 2,5 procent van het eigen vermogen. Als die kapitaalbuffer niet overschreden wordt, kan een bank nog altijd vrijuit voor eigen rekening handelen. De vraag is of de PS dat zal aanvaarden. De Franstalige socialisten ijveren al een tijd voor een radicale afsplitsing van het 'risicovolle' zakenbankieren, opdat die activiteit het spaargeld niet langer in gevaar zou brengen.

Mogen bankiers nog bonussen ontvangen?

Ja, maar het variabele loon mag niet hoger zijn dan de vaste verloning. Voor banken die staatssteun genieten, geldt een verbod op bonussen. Maar minister Geens wil daar uitzonderingen op toestaan. Banken die hun door Europa opgelegde herstelplan hebben uitgevoerd, zouden wel bonussen mogen toekennen, vindt Geens. Deze uitzondering lijkt op maat van KBC gesneden. De Vlaamse bank-verzekeraar heeft zijn herstructurering grotendeels achter de rug, maar moet gespreid over de komende jaren de steun aan de Vlaamse overheid nog terugbetalen. Om zijn mensen te belonen voor het moeilijke werk en een stevig management te behouden, wil KBC niettemin een variabele verloning kunnen uitkeren, heeft CEO Johan Thijs al laten weten.

Blijft het fiscaal voordeel op het spaarboekje bestaan?

Ja en neen. Geens wil het fiscaal gunstregime uitbreiden naar andere spaar- en beleggingsformules. Hij zit daarmee op dezelfde lijn als de gouverneur van de nationale Bank, Luc Coene. Beide heren vinden dat er te veel geld op de spaarboekjes staat (meer dan 245 miljard euro). Zij willen het spaargeld naar langetermijnspaarproducten leiden, zodat de banken gemakkelijker langetermijninvesteringen kunnen financieren. De bedoeling is dat het fiscaal voordeel onveranderd blijft op 1880 euro aan beleggingsinkomsten per belastingplichtige. Spreiding van spaargeld over verschillende boekjes bij verschillende banken zou niet meer mogelijk zijn. De overheid wil de banken verplichten de rente-inkomsten van de spaarders mee te delen aan de fiscus.

Worden deposito- en zakenbanken gesplitst?Neen. In het voorstel van minister van Financiën Koen Geens is geen sprake van een radicale splitsing van retail- en zakenbanken. Hij wil enkel het zogenaamde prop trading (het handelen voor eigen rekening door banken) aan banden leggen. Trading ten behoeve van klanten blijft mogelijk. Als een bank te veel voor eigen rekening handelt, moet die activiteit in een aparte vennootschap worden ondergebracht. In het voorstel van Geens wordt de grens gelegd op 2,5 procent van het eigen vermogen. Als die kapitaalbuffer niet overschreden wordt, kan een bank nog altijd vrijuit voor eigen rekening handelen. De vraag is of de PS dat zal aanvaarden. De Franstalige socialisten ijveren al een tijd voor een radicale afsplitsing van het 'risicovolle' zakenbankieren, opdat die activiteit het spaargeld niet langer in gevaar zou brengen. Mogen bankiers nog bonussen ontvangen?Ja, maar het variabele loon mag niet hoger zijn dan de vaste verloning. Voor banken die staatssteun genieten, geldt een verbod op bonussen. Maar minister Geens wil daar uitzonderingen op toestaan. Banken die hun door Europa opgelegde herstelplan hebben uitgevoerd, zouden wel bonussen mogen toekennen, vindt Geens. Deze uitzondering lijkt op maat van KBC gesneden. De Vlaamse bank-verzekeraar heeft zijn herstructurering grotendeels achter de rug, maar moet gespreid over de komende jaren de steun aan de Vlaamse overheid nog terugbetalen. Om zijn mensen te belonen voor het moeilijke werk en een stevig management te behouden, wil KBC niettemin een variabele verloning kunnen uitkeren, heeft CEO Johan Thijs al laten weten. Blijft het fiscaal voordeel op het spaarboekje bestaan?Ja en neen. Geens wil het fiscaal gunstregime uitbreiden naar andere spaar- en beleggingsformules. Hij zit daarmee op dezelfde lijn als de gouverneur van de nationale Bank, Luc Coene. Beide heren vinden dat er te veel geld op de spaarboekjes staat (meer dan 245 miljard euro). Zij willen het spaargeld naar langetermijnspaarproducten leiden, zodat de banken gemakkelijker langetermijninvesteringen kunnen financieren. De bedoeling is dat het fiscaal voordeel onveranderd blijft op 1880 euro aan beleggingsinkomsten per belastingplichtige. Spreiding van spaargeld over verschillende boekjes bij verschillende banken zou niet meer mogelijk zijn. De overheid wil de banken verplichten de rente-inkomsten van de spaarders mee te delen aan de fiscus.