Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (vereniging zonder winstoogmerk) heeft berekend dat België ongeveer 94.000 vzw's telt, waarvan 44.000 Vlaamse.

Als een bepaalde vzw een jaarlijkse omzet van meer dan 5.580 euro boekt - bijvoorbeeld door het drankverbruik in de kantine - moet die vzw volgens de wet btw betalen. Aanvankelijk bleven bepaalde florissante vzw's die geen btw betaalden buiten schot, maar vandaag slaagt de fiscus er wel degelijk in die vzw's op te sporen en te controleren.

"We voeren de strenge controles uit omdat niet elke vzw zich aan de regels houdt. De rechtspersonenbelasting is al enkele jaren een nationaal aandachtspunt", zegt Francis Adyns van de FOD (Federale Overheidsdiens) Financiën.

Op dit moment krijgt een tiental Antwerpse amateurvoetbalclubs af te rekenen met btw-met claims die oplopen tot 12.000 euro per jaar. Als de btw-administratie niet inbindt, overwegen enkele van de geviseerde clubs juridische stappen te zetten. "Protest van vzw's in Engeland heeft tot de afschaffing van hun btw-plicht geleid. Als in België die plicht wel geldt, is er sprake van discriminatie door de Belgische staat", luidt het.


Het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (vereniging zonder winstoogmerk) heeft berekend dat België ongeveer 94.000 vzw's telt, waarvan 44.000 Vlaamse. Als een bepaalde vzw een jaarlijkse omzet van meer dan 5.580 euro boekt - bijvoorbeeld door het drankverbruik in de kantine - moet die vzw volgens de wet btw betalen. Aanvankelijk bleven bepaalde florissante vzw's die geen btw betaalden buiten schot, maar vandaag slaagt de fiscus er wel degelijk in die vzw's op te sporen en te controleren."We voeren de strenge controles uit omdat niet elke vzw zich aan de regels houdt. De rechtspersonenbelasting is al enkele jaren een nationaal aandachtspunt", zegt Francis Adyns van de FOD (Federale Overheidsdiens) Financiën. Op dit moment krijgt een tiental Antwerpse amateurvoetbalclubs af te rekenen met btw-met claims die oplopen tot 12.000 euro per jaar. Als de btw-administratie niet inbindt, overwegen enkele van de geviseerde clubs juridische stappen te zetten. "Protest van vzw's in Engeland heeft tot de afschaffing van hun btw-plicht geleid. Als in België die plicht wel geldt, is er sprake van discriminatie door de Belgische staat", luidt het.