De parlementsleden hadden een marathonzitting van ruim vier uur nodig om alle zes hun rapporten goed te keuren.

Om het economisch bestuur in de eurozone en de hele Europese Unie te versterken, diende de Europese Commissie een pakket van zes wetgevende voorstellen in. Die voorstellen, die integraal werden goedgekeurd door de lidstaten, moeten vermijden dat er in de toekomst nieuwe schuldencrisissen opduiken.

Concreet willen de voorstellen ingrijpen in het begrotingsbeleid van de lidstaten, in het macro-economische beleid en in structurele hervormingen. Lidstaten die zich niet aan de regels houden, moeten gesanctioneerd kunnen worden.

Vooraleer de voorstellen kracht van wet worden, moeten ze door de lidstaten én door het Europees Parlement worden bekrachtigd. Per voorstel stelde het Parlement een rapport met zijn standpunt ter zake op. Alle zes werden die dinsdag goedgekeurd, zodat de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Parlement kunnen aanvatten.

Centraal in de bekommernissen van het halfrond staat dat de Europese Commissie een sterkere rol toebedeeld moet krijgen bij de handhaving van het economisch beleid van de lidstaten.

Bij de groenen en de socialisten was er na afloop van de stemming wel enige ontgoocheling te bespeuren. Naar hun mening focust ook het Parlement te veel op het beperken van de uitgaven en is er te weinig aandacht voor een sociaal beleid. (Belga)

De parlementsleden hadden een marathonzitting van ruim vier uur nodig om alle zes hun rapporten goed te keuren. Om het economisch bestuur in de eurozone en de hele Europese Unie te versterken, diende de Europese Commissie een pakket van zes wetgevende voorstellen in. Die voorstellen, die integraal werden goedgekeurd door de lidstaten, moeten vermijden dat er in de toekomst nieuwe schuldencrisissen opduiken. Concreet willen de voorstellen ingrijpen in het begrotingsbeleid van de lidstaten, in het macro-economische beleid en in structurele hervormingen. Lidstaten die zich niet aan de regels houden, moeten gesanctioneerd kunnen worden. Vooraleer de voorstellen kracht van wet worden, moeten ze door de lidstaten én door het Europees Parlement worden bekrachtigd. Per voorstel stelde het Parlement een rapport met zijn standpunt ter zake op. Alle zes werden die dinsdag goedgekeurd, zodat de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Parlement kunnen aanvatten. Centraal in de bekommernissen van het halfrond staat dat de Europese Commissie een sterkere rol toebedeeld moet krijgen bij de handhaving van het economisch beleid van de lidstaten. Bij de groenen en de socialisten was er na afloop van de stemming wel enige ontgoocheling te bespeuren. Naar hun mening focust ook het Parlement te veel op het beperken van de uitgaven en is er te weinig aandacht voor een sociaal beleid. (Belga)