Eind vorig jaar werd het tekort in de sociale zekerheid nog geschat op 261 miljoen euro. Ondertussen is dat deficit gestegen tot 794 miljoen euro. De oorzaken zijn om te beginnen de lager dan voorziene inkomsten. Onder andere de inkomsten uit de btw en de roerende voorheffing vielen tegen. Een deel daarvan dient voor de financiering van de sociale zekerheid.
...