De vakbonden gaan het akkoord nu voorleggen aan de achterban. 'Het komt aan hen toe om te beslissen of we het gaan aanvaarden', zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van de christelijke vakbond ACVBIE. De staking die de bonden komende vrijdag wilden organiseren in de chemiebedrijven, wordt wel sowieso opgeschort.

De beslissing van de vakbonden wordt verwacht op 9 november. In het voorakkoord zit een opslag van 0,4 procent vanaf 1 januari 2022, met een minimum van 10 cent per uur. De minimumlonen worden twee keer verhoogd met 10 cent per uur. Daarnaast komt er een coronapremie van 200 euro.

Er is ook afgesproken om het opleidingsbeleid in de sector te versterken, zegt Koen Laenens van werkgeversorganisatie Essenscia. 'Het gaat over een structurele financiering van het sectoraal vormingsfonds zodat de opleidingsinspanningen naar de toekomst toe gewaarborgd blijven. We zijn een sector in transitie met veel uitdagingen die nieuwe vaardigheden vergen. We willen daarbij niemand achterlaten', klinkt het.

De vakbonden gaan het akkoord nu voorleggen aan de achterban. 'Het komt aan hen toe om te beslissen of we het gaan aanvaarden', zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van de christelijke vakbond ACVBIE. De staking die de bonden komende vrijdag wilden organiseren in de chemiebedrijven, wordt wel sowieso opgeschort. De beslissing van de vakbonden wordt verwacht op 9 november. In het voorakkoord zit een opslag van 0,4 procent vanaf 1 januari 2022, met een minimum van 10 cent per uur. De minimumlonen worden twee keer verhoogd met 10 cent per uur. Daarnaast komt er een coronapremie van 200 euro. Er is ook afgesproken om het opleidingsbeleid in de sector te versterken, zegt Koen Laenens van werkgeversorganisatie Essenscia. 'Het gaat over een structurele financiering van het sectoraal vormingsfonds zodat de opleidingsinspanningen naar de toekomst toe gewaarborgd blijven. We zijn een sector in transitie met veel uitdagingen die nieuwe vaardigheden vergen. We willen daarbij niemand achterlaten', klinkt het.