De Amerikaanse acteur Brad Pitt heeft zijn hart gelucht over de rampspoed die de Amerikaanse vastgoedsector en de rest van de wereld een zevental jaar geleden in de ban hield.

Pitt hekelt meer bepaald het feit dat niemand verantwoordelijk werd gesteld voor wat toen geleid heeft tot een wereldwijde financiële crisis. Bovendien is er - volgens Pitt althans -sindsdien niets veranderd ,en duren de wanpraktijken vandaag onverminderd voort. Heeft hij gelijk?, vroeg Bloomberg Television zich af.

De Amerikaanse acteur Brad Pitt heeft zijn hart gelucht over de rampspoed die de Amerikaanse vastgoedsector en de rest van de wereld een zevental jaar geleden in de ban hield.Pitt hekelt meer bepaald het feit dat niemand verantwoordelijk werd gesteld voor wat toen geleid heeft tot een wereldwijde financiële crisis. Bovendien is er - volgens Pitt althans -sindsdien niets veranderd ,en duren de wanpraktijken vandaag onverminderd voort. Heeft hij gelijk?, vroeg Bloomberg Television zich af.