Maandag raakte uit een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bekend dat de loonkloof met de buurlanden eind 2016 negatief (-0,3 procent) wordt. Dat betekent dat de lonen in België volgend jaar minder snel stijgen dan het gemiddelde van de drie belangrijkste buurlanden, met name Frankrijk, Duitsland en Nederland. De loonkloof verdwijnt dus stilaan, blijkt uit de analyse van de CRB.

Positief, oordeelt werkgeversorganisatie Voka, die haar waardering uit over de inspanningen die de regering levert om de competitiviteit in ons land te verbeteren.

Maar net als de andere ondernemersorganisaties, zoals het VBO en Unizo, wijst Voka er evenwel op dat de reële loonkloof in 2016 nog steeds hoger ligt dan 12 procent.

Volgens Voka kan de regering daar iets aan doen door de 'Wet van 1996' te hervormen.

Concurrentievermogen

"De wet van 1996 op het concurrentievermogen is aan herziening toe", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka: "We moeten vermijden dat de loonkloof opnieuw ontspoort zoals tussen 2007 en 2012. In een steeds globalere en competitievere economie moeten we uitgaan van de reële loonkloof, en niet van degene bepaald in 1996."

Wat betekent de Wet van 1996?

De wet van 26 juli 1996 legt het beginsel van de loonnorm vast waardoor het mogelijk wordt om de loonkostenontwikkeling in België preventief aan te passen aan de evolutie bij de voornaamste handelspartners van België, met name Duitsland, Nederland en Frankrijk. De loonnorm, die fungeert als een soort omkadering van het tweejaarlijkse loonoverleg, voorziet dat de indexeringen en de baremieke verhogingen altijd worden gewaarborgd, luidt het bij de FOD.

Meer private jobs

Volgens Voka moet het beleid van de regering - door onder meer de wet van 1996 aan te passen - resulteren in meer private werkgelegenheid. "Kijken we naar onze buurlanden Nederland en Duitsland, zien we dat we 900.000 jobs missen in de private tewerkstellingen. Meer private jobs is cruciaal om de Belgische welvaartstaat overeind te houden. De verdere daling van loonkostenhandicap is essentieel om die noodzakelijke jobs te creëren", verduidelijkt Voka-topman Maertens. (BO)

Maandag raakte uit een rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bekend dat de loonkloof met de buurlanden eind 2016 negatief (-0,3 procent) wordt. Dat betekent dat de lonen in België volgend jaar minder snel stijgen dan het gemiddelde van de drie belangrijkste buurlanden, met name Frankrijk, Duitsland en Nederland. De loonkloof verdwijnt dus stilaan, blijkt uit de analyse van de CRB.Positief, oordeelt werkgeversorganisatie Voka, die haar waardering uit over de inspanningen die de regering levert om de competitiviteit in ons land te verbeteren.Maar net als de andere ondernemersorganisaties, zoals het VBO en Unizo, wijst Voka er evenwel op dat de reële loonkloof in 2016 nog steeds hoger ligt dan 12 procent. Volgens Voka kan de regering daar iets aan doen door de 'Wet van 1996' te hervormen. "De wet van 1996 op het concurrentievermogen is aan herziening toe", aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka: "We moeten vermijden dat de loonkloof opnieuw ontspoort zoals tussen 2007 en 2012. In een steeds globalere en competitievere economie moeten we uitgaan van de reële loonkloof, en niet van degene bepaald in 1996." De wet van 26 juli 1996 legt het beginsel van de loonnorm vast waardoor het mogelijk wordt om de loonkostenontwikkeling in België preventief aan te passen aan de evolutie bij de voornaamste handelspartners van België, met name Duitsland, Nederland en Frankrijk. De loonnorm, die fungeert als een soort omkadering van het tweejaarlijkse loonoverleg, voorziet dat de indexeringen en de baremieke verhogingen altijd worden gewaarborgd, luidt het bij de FOD.Meer private jobsVolgens Voka moet het beleid van de regering - door onder meer de wet van 1996 aan te passen - resulteren in meer private werkgelegenheid. "Kijken we naar onze buurlanden Nederland en Duitsland, zien we dat we 900.000 jobs missen in de private tewerkstellingen. Meer private jobs is cruciaal om de Belgische welvaartstaat overeind te houden. De verdere daling van loonkostenhandicap is essentieel om die noodzakelijke jobs te creëren", verduidelijkt Voka-topman Maertens. (BO)