'We stellen in de eerste plaats de gezondheid van onze medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van onze bedrijven', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht. Toch benadrukt hij dat slechts een derde van alle bedrijven in staat is om alle werknemers thuis te laten werken. Dat moet blijken uit een peiling die de werkgeversorganisatie afnam bij 1.500 Vlaamse bedrijven.

'Voor twee derde is het niet mogelijk om iedereen thuis te laten werken. Daarom is het voor Voka cruciaal dat overheden, scholen en crèches kinderopvang blijven voorzien voor werkende ouders.'

Voor een groot deel van de jobs is het immers cruciaal dat mensen naar fysiek aanwezig zijn, benadrukt Maertens. 'Denk aan zorg, voedselvoorziening, schoonmaak, telecom, energie of essentiële producten en diensten. We mogen onze bedrijven, organisaties en samenleving niet laten stilvallen.'

Voka roept daarom op tot 'verantwoordelijkheidszin van de medewerkers' om 'maximaal gebruik te maken van de voorziene mogelijkheden voor kinderopvang en zo de continuïteit van de bedrijven te helpen verzekeren'.

'We stellen in de eerste plaats de gezondheid van onze medewerkers voorop en vervolgens de continuïteit van onze bedrijven', zegt gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in een persbericht. Toch benadrukt hij dat slechts een derde van alle bedrijven in staat is om alle werknemers thuis te laten werken. Dat moet blijken uit een peiling die de werkgeversorganisatie afnam bij 1.500 Vlaamse bedrijven. 'Voor twee derde is het niet mogelijk om iedereen thuis te laten werken. Daarom is het voor Voka cruciaal dat overheden, scholen en crèches kinderopvang blijven voorzien voor werkende ouders.'Voor een groot deel van de jobs is het immers cruciaal dat mensen naar fysiek aanwezig zijn, benadrukt Maertens. 'Denk aan zorg, voedselvoorziening, schoonmaak, telecom, energie of essentiële producten en diensten. We mogen onze bedrijven, organisaties en samenleving niet laten stilvallen.' Voka roept daarom op tot 'verantwoordelijkheidszin van de medewerkers' om 'maximaal gebruik te maken van de voorziene mogelijkheden voor kinderopvang en zo de continuïteit van de bedrijven te helpen verzekeren'.