Voka pleit voor een staatshervorming die er toe leidt dat "de regio's een socio-economische beleid op maat kunnen voeren waarbij ze verantwoordelijkheid dragen voor het gevoerde beleid via de inkomsten en de uitgaven", zegt voorzitter Luc De Bruyckere maandagavond in een persbericht.

"Voka zelf pleit voor "doelmatige oplossingen" om de staatsstructuur te verbeteren, "en niet voor halfslachtige compromissen". De organisatie legde tijdens het onderhoud drie "systeemoplossingen" voor die ze al langer bepleit.

Fiscale autonomie voor personen- en vennootschapsbelasting

De Vlaams-georiënteerde werkgeversorganisatie wil in de eerste plaats fiscale autonomie, en dat niet enkel voor de personenbelasting maar ook deels voor de vennootschapsbelasting. Het Brussels gewest zo zou beter beloond worden voor "zijn economische centrumfunctie". Voor gewesten met minder financiële draagkracht moet er een overgangsperiode met solidariteitstussenkomst zijn.

Werkloosheidsuitkeringen blijven federaal, maar nemen geleidelijk af

Op de tweede plaats wil Voka een geregionaliseerd arbeidsmarktbeleid waar het federale niveau het werkloosheidsuitkeringsstelsel behoudt, maar in beperkte vorm: uitkeringen die geleidelijk afnemen. De regio's zijn beter geplaatst om langdurig werklozen te integreren op de arbeidsmarkt, luidt het. Daarom pleit Voka voor een regionaal doelgroepenbeleid.

Brussel

Ten derde is de huidige structuur van Brussel niet aangepast aan de rol van internationale metropool voor Vlaanderen en Wallonië: Brussel is geen gewest als een ander, "samenwerking en betrokkenheid van Vlaanderen en Wallonië is noodzakelijk". Daarom pleit de organisatie voor een omvorming van Beliris, het samenwerkingsverband tussen Brussel en de federale overheid, tot een "Hoofdstedelijke Commissie", een samenwerkingsplatform voor de andere overheden.

Voka pleit voor een staatshervorming die er toe leidt dat "de regio's een socio-economische beleid op maat kunnen voeren waarbij ze verantwoordelijkheid dragen voor het gevoerde beleid via de inkomsten en de uitgaven", zegt voorzitter Luc De Bruyckere maandagavond in een persbericht. "Voka zelf pleit voor "doelmatige oplossingen" om de staatsstructuur te verbeteren, "en niet voor halfslachtige compromissen". De organisatie legde tijdens het onderhoud drie "systeemoplossingen" voor die ze al langer bepleit. Fiscale autonomie voor personen- en vennootschapsbelasting De Vlaams-georiënteerde werkgeversorganisatie wil in de eerste plaats fiscale autonomie, en dat niet enkel voor de personenbelasting maar ook deels voor de vennootschapsbelasting. Het Brussels gewest zo zou beter beloond worden voor "zijn economische centrumfunctie". Voor gewesten met minder financiële draagkracht moet er een overgangsperiode met solidariteitstussenkomst zijn. Werkloosheidsuitkeringen blijven federaal, maar nemen geleidelijk af Op de tweede plaats wil Voka een geregionaliseerd arbeidsmarktbeleid waar het federale niveau het werkloosheidsuitkeringsstelsel behoudt, maar in beperkte vorm: uitkeringen die geleidelijk afnemen. De regio's zijn beter geplaatst om langdurig werklozen te integreren op de arbeidsmarkt, luidt het. Daarom pleit Voka voor een regionaal doelgroepenbeleid. Brussel Ten derde is de huidige structuur van Brussel niet aangepast aan de rol van internationale metropool voor Vlaanderen en Wallonië: Brussel is geen gewest als een ander, "samenwerking en betrokkenheid van Vlaanderen en Wallonië is noodzakelijk". Daarom pleit de organisatie voor een omvorming van Beliris, het samenwerkingsverband tussen Brussel en de federale overheid, tot een "Hoofdstedelijke Commissie", een samenwerkingsplatform voor de andere overheden.