"Laat mij kort en duidelijk zijn, dit is voor ons 'no pasaran'," aldus Paul Kumpen. "Het is onlogisch om enerzijds de ondernemingen meer zuurstof te willen geven en anderzijds de ambitie van onze ondernemers te bestraffen door extra belastingen", aldus Kumpen.

In haar vooruitblik op het volgende politieke en economische jaar gaf de werkgeversorganisatie aan dat de federale regering enkele belangrijke beslissingen moet nemen. "Van de overheid verwachten we een concurrentieel kader waarin we jobs kunnen creëren: dit zal bijkomende hervormingen vergen. (...) Enkel door een substantiële verlaging van de vennootschapsbelasting kan België opnieuw een aantrekkelijk investeringsland worden", aldus Kumpen. De Vlaamse regering moet volgens Voka werk maken van extra investeringen in innovatie en infrastructuur. Daarnaast moet in 2018 de hervorming van het secundair onderwijs effectief gerealiseerd worden.

'Weinig marge voor lonen'

Kumpen hoopt, zei hij verder, dat de Groep van 10 nog deze maand een loonakkoord kan sluiten, maar zei er meteen bij dat er nauwelijks ruimte is voor een bijkomende loonmarge. "Dit loonakkoord zal zeer gematigd moeten zijn: de inflatievooruitzichten stijgen immers, waardoor we riskeren opnieuw veel loonindexering te moeten betalen. Er zal dus nauwelijks ruimte zijn om daarbovenop nog bijkomende loonopslag te garanderen." De nieuwjaarsreceptie stond maandag in het teken van digitalisering.

Uit een bevraging van Voka bij 500 ondernemers blijkt dat die laatsten hoopvol zijn over de kansen van digitalisering. De helft van de ondervraagden denkt dat er door digitalisering en robotisering binnen tien jaar niet minder of meer jobs zullen zijn, maar wel jobs met een heel andere inhoud. Het profiel en de competenties van de medewerkers zullen in de komende decennia sterk veranderen, klinkt het.

Tot slot kondigde Voka aan dat het werk gaat maken van een "transformatienorm". "Naast een loonnorm en energienorm willen we ook een transformatienorm ontwikkelen", zegt Kumpen. "We willen meten in welke mate onze bedrijven én ons beleid mee zijn in de transformatie van ons economisch weefsel en van onze maatschappij. We zullen hierbij ons land vergelijken met onze belangrijkste handelspartners."

18 miljoen van De Croo

Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) kondigde tijdens een panelgesprek op de Voka-receptie aan dat hij 18 miljoen euro uittrekt voor een "digital skills fund", een fonds voor opleiding in digitale vaardigheden voor de private sector. De minister beloofde in de komende weken meer details te zullen geven over het fonds.

De Croo zei voorts ook dat waar vandaag ingezet wordt op "jobs, jobs, jobs", er snel een ommezwaai zal komen naar "skills, skills, skills". "Onder de waterlijn is een evolutie aan de gang, waarbij het Belgische kmo-weefsel zich aan het omvormen is van klassieke bedrijven naar gedigitaliseerde ondernemingen", aldus de minister. Ook arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad beaamde dat "de uitdaging die nu in de verf gezet moet worden, die is dat mensen andere skills zullen moeten aanleren".

Volgens De Croo moeten "de dingen die een machine nooit zal leren, onze sterktes worden".

"Laat mij kort en duidelijk zijn, dit is voor ons 'no pasaran'," aldus Paul Kumpen. "Het is onlogisch om enerzijds de ondernemingen meer zuurstof te willen geven en anderzijds de ambitie van onze ondernemers te bestraffen door extra belastingen", aldus Kumpen.In haar vooruitblik op het volgende politieke en economische jaar gaf de werkgeversorganisatie aan dat de federale regering enkele belangrijke beslissingen moet nemen. "Van de overheid verwachten we een concurrentieel kader waarin we jobs kunnen creëren: dit zal bijkomende hervormingen vergen. (...) Enkel door een substantiële verlaging van de vennootschapsbelasting kan België opnieuw een aantrekkelijk investeringsland worden", aldus Kumpen. De Vlaamse regering moet volgens Voka werk maken van extra investeringen in innovatie en infrastructuur. Daarnaast moet in 2018 de hervorming van het secundair onderwijs effectief gerealiseerd worden. Kumpen hoopt, zei hij verder, dat de Groep van 10 nog deze maand een loonakkoord kan sluiten, maar zei er meteen bij dat er nauwelijks ruimte is voor een bijkomende loonmarge. "Dit loonakkoord zal zeer gematigd moeten zijn: de inflatievooruitzichten stijgen immers, waardoor we riskeren opnieuw veel loonindexering te moeten betalen. Er zal dus nauwelijks ruimte zijn om daarbovenop nog bijkomende loonopslag te garanderen." De nieuwjaarsreceptie stond maandag in het teken van digitalisering. Uit een bevraging van Voka bij 500 ondernemers blijkt dat die laatsten hoopvol zijn over de kansen van digitalisering. De helft van de ondervraagden denkt dat er door digitalisering en robotisering binnen tien jaar niet minder of meer jobs zullen zijn, maar wel jobs met een heel andere inhoud. Het profiel en de competenties van de medewerkers zullen in de komende decennia sterk veranderen, klinkt het. Tot slot kondigde Voka aan dat het werk gaat maken van een "transformatienorm". "Naast een loonnorm en energienorm willen we ook een transformatienorm ontwikkelen", zegt Kumpen. "We willen meten in welke mate onze bedrijven én ons beleid mee zijn in de transformatie van ons economisch weefsel en van onze maatschappij. We zullen hierbij ons land vergelijken met onze belangrijkste handelspartners."Vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) kondigde tijdens een panelgesprek op de Voka-receptie aan dat hij 18 miljoen euro uittrekt voor een "digital skills fund", een fonds voor opleiding in digitale vaardigheden voor de private sector. De minister beloofde in de komende weken meer details te zullen geven over het fonds.De Croo zei voorts ook dat waar vandaag ingezet wordt op "jobs, jobs, jobs", er snel een ommezwaai zal komen naar "skills, skills, skills". "Onder de waterlijn is een evolutie aan de gang, waarbij het Belgische kmo-weefsel zich aan het omvormen is van klassieke bedrijven naar gedigitaliseerde ondernemingen", aldus de minister. Ook arbeidsmarktexpert Jan Denys van Randstad beaamde dat "de uitdaging die nu in de verf gezet moet worden, die is dat mensen andere skills zullen moeten aanleren". Volgens De Croo moeten "de dingen die een machine nooit zal leren, onze sterktes worden".