De regering krijgt van de werkgeversorganistie in ieder geval positieve punten voor haar aanpak van de economische crisis. De Vlaamse regering heeft een aantal belangrijke werven opgestart, maar moet nu overgaan tot actie, luidt het.

Voka-voorzitter Luc De Bruyckere geeft toe dat de toon van het
rapport milder is omdat de Vlaamse regering in moeilijke omstandigheden van start gegaan is. Precies de aanpak van de crisis vindt Voka dus de grootste verdienste van Peeters II. "De Vlaamse regering heeft uitstekend werk geleverd in het aanpakken van de crisis. Samen met de federale regering heeft ze ervoor gezorgd dat de bloedsomloop van de economie gevrijwaard is", verduidelijkt De Bruyckere. De regering schiet volgens Voka wel tekort door het uitblijven van maatregelen om de kostencompetitiviteit van ondernemingen te verbeteren. Zo nam ze geen nieuwe initiatieven om de lokale bedrijfsbelastingen te beheersen en perkte ze de belasting op drijfkracht niet in, wat het Waals gewest wel deed.

Er is ook lof voor de stappen die gezet zijn voor het versnellen van de vergunningstermijnen, met de commissies Berx en Sauwens. De voorstellen die op tafel liggen zijn goed, maar het Voka vindt dat er nu werk moet worden gemaakt om de plannen ook snel te realiseren. In het gebrek aan actie schuilt de kritiek op de ploeg van Kris Peeters. Voka betreurt dat lastenverlagingen voor ondernemingen uitblijven, en dat er nog niet ten gronde een kerntakendebat gevoerd is over de publieke diensten.

De regering krijgt van de werkgeversorganistie in ieder geval positieve punten voor haar aanpak van de economische crisis. De Vlaamse regering heeft een aantal belangrijke werven opgestart, maar moet nu overgaan tot actie, luidt het. Voka-voorzitter Luc De Bruyckere geeft toe dat de toon van het rapport milder is omdat de Vlaamse regering in moeilijke omstandigheden van start gegaan is. Precies de aanpak van de crisis vindt Voka dus de grootste verdienste van Peeters II. "De Vlaamse regering heeft uitstekend werk geleverd in het aanpakken van de crisis. Samen met de federale regering heeft ze ervoor gezorgd dat de bloedsomloop van de economie gevrijwaard is", verduidelijkt De Bruyckere. De regering schiet volgens Voka wel tekort door het uitblijven van maatregelen om de kostencompetitiviteit van ondernemingen te verbeteren. Zo nam ze geen nieuwe initiatieven om de lokale bedrijfsbelastingen te beheersen en perkte ze de belasting op drijfkracht niet in, wat het Waals gewest wel deed. Er is ook lof voor de stappen die gezet zijn voor het versnellen van de vergunningstermijnen, met de commissies Berx en Sauwens. De voorstellen die op tafel liggen zijn goed, maar het Voka vindt dat er nu werk moet worden gemaakt om de plannen ook snel te realiseren. In het gebrek aan actie schuilt de kritiek op de ploeg van Kris Peeters. Voka betreurt dat lastenverlagingen voor ondernemingen uitblijven, en dat er nog niet ten gronde een kerntakendebat gevoerd is over de publieke diensten.