In een TrendsTalk-interview op Kanaal Z brak Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) een lans voor de verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Ze verwees naar de federale activering van langdurig zieken, die te weinig doortastend is. Daarnaast pleitte ze voor de regionalisering van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Dan kan de VDAB die groep opleiden, zodat tijdelijk werklozen ook in een andere sector aan de slag kunnen.

Crevits heeft twee keer gelijk. De Vlaamse arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Elk extra beleidsinstrument is welkom om de potentiële arbeidsreserve van 220.000 niet-werkenden aan de slag te krijgen. Een volledige regionalisering van het arbeidsmarktbeleid, met beslissingbevoegdheid over de beperking van de uitkeringen in de tijd, ligt wel moeilijker omdat die de kern van de federale sociale zekerheid raakt.

Vlaanderen kan nu al beter werken.

Maar eerst en vooral moet Vlaanderen de bevoegdheden gebruiken die het al heeft. Sommige maatregelen verdienen alle lof, zoals de jobbonus, die werken financieel aantrekkelijker maakt. Maar Vlaanderen kan veel beter. Vooral de VDAB moet een tandje bijsteken. Rapporten van de SERV en het Rekenhof waren kritisch voor de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. De VDAB zou te veel focussen op de activering van gemakkelijk te plaatsen werkzoekenden. Het uitbestedingsbeleid en de samenwerking met opleidingscentra en uitzendbedrijven moeten performanter. Hetzelfde geldt voor de activering en de bestraffing van werkzoekenden. Dat is al tien jaar een Vlaamse bevoegdheid. Maar experts wijzen erop dat de manier waarop de arbeidsbemiddelingsdienst die opdracht uitvoert te wensen overlaat.

In een TrendsTalk-interview op Kanaal Z brak Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) een lans voor de verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Ze verwees naar de federale activering van langdurig zieken, die te weinig doortastend is. Daarnaast pleitte ze voor de regionalisering van het systeem van tijdelijke werkloosheid. Dan kan de VDAB die groep opleiden, zodat tijdelijk werklozen ook in een andere sector aan de slag kunnen. Crevits heeft twee keer gelijk. De Vlaamse arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Elk extra beleidsinstrument is welkom om de potentiële arbeidsreserve van 220.000 niet-werkenden aan de slag te krijgen. Een volledige regionalisering van het arbeidsmarktbeleid, met beslissingbevoegdheid over de beperking van de uitkeringen in de tijd, ligt wel moeilijker omdat die de kern van de federale sociale zekerheid raakt. Maar eerst en vooral moet Vlaanderen de bevoegdheden gebruiken die het al heeft. Sommige maatregelen verdienen alle lof, zoals de jobbonus, die werken financieel aantrekkelijker maakt. Maar Vlaanderen kan veel beter. Vooral de VDAB moet een tandje bijsteken. Rapporten van de SERV en het Rekenhof waren kritisch voor de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. De VDAB zou te veel focussen op de activering van gemakkelijk te plaatsen werkzoekenden. Het uitbestedingsbeleid en de samenwerking met opleidingscentra en uitzendbedrijven moeten performanter. Hetzelfde geldt voor de activering en de bestraffing van werkzoekenden. Dat is al tien jaar een Vlaamse bevoegdheid. Maar experts wijzen erop dat de manier waarop de arbeidsbemiddelingsdienst die opdracht uitvoert te wensen overlaat.