Door de nieuwe Europese begrotingsregels schiet het Vlaamse schuldencijfer omhoog. Een aantal schulden die in het verleden niet in de begroting moesten staan, moeten nu wel in de Vlaamse begrotingsboeken staan. Het gaat onder meer om schulden rond sociale huisvesting (o.a. VMSW en VWF) en een aantal alternatieve financieringen zoals VIPA in de welzijnssector en 'Scholen van Morgen' in onderwijs. Daardoor bedroeg de Vlaamse schuld eind 2014 niet langer 4 miljard euro, maar 18,8 miljard euro.

Schuldenberg van 20 miljard

Volgens het Rekenhof zal die schuld in 2015 nog verder stijgen met 1,2 miljard euro, zodat er tegen eind 2015 een schuldenberg is van 20 miljard euro. Dat bedrag is trouwens nog niet volledig. Zo moet volgens het Instituut voor de Nationale Rekening (INR)ook de schuld met betrekking tot de Deurganckdoksluis worden meegerekend. Het Rekenhof wijst erop dat de vorige regering nog expliciet mikte op een volledige schuldenafbouw tegen 2020.

"Het huidige regeerakkoord verwijst daar niet meer naar. Niettemin blijft het belangrijk dat een duidelijke doelstelling voor de beheersing van de schuld wordt vooropgesteld", aldus het Rekenhof.

Kritiek van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft links en rechts in het rapport kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering de begrotingscontrole heeft afgerond. Een voorbeeld: begin april kondigde de Vlaamse regering aan dat de begroting dit jaar bijna 550 miljoen euro in het rood zou gaan, maar dat Vlaanderen daarmee beter deed dan de -765 miljoen euro die toelaatbaar was voor de Hoge Raad voor Financiën (HRF).

Het Rekenhof merkt op dat de HRF wel een beperking van de eenmalige maatregelen tot 49 miljoen euro voorzag en dat er in de Vlaamse begrotingscijfers voor bijna 150 miljoen euro aan eenmalige ingrepen zitten. Het Rekenhof maant de Vlaamse regering daarom aan tot wat meer 'omzichtigheid'. Verder twijfelt de begrotingswaakhond onder meer of er wel voldoende middelen zullen zijn voor studietoelagen en voor extra plaatsen in ouderenzorg.

Het Rekenhof wijst er ook op dat een gedeelte van de voorziene 65 miljoen euro voor nieuw beleid in welzijn 'een nieuwe bestemming heeft gekregen, deels voor constant beleid'. "Over de invulling van het uitbreidingsbeleid wordt weinig toelichting gegeven", stelt het Rekenhof. "Wel kan onder meer worden vastgesteld dat bji Kind & Gezin het uitbreidingsbudget van 20 miljoen euro voor 10 miljoen euro wordt gebruikt ter compensatie van besparingen in de kinderopvang en voor 1,3 voor uitbreidingen in plaatsen voor kinderopvang".

Tot slot wijst het hof er ook op dat er voorlopig in de begroting "geen middelen voor bijkomende plaatsen in psychiatrische verzorgingstehuizen zijn opgenomen". (Belga/BO)

Door de nieuwe Europese begrotingsregels schiet het Vlaamse schuldencijfer omhoog. Een aantal schulden die in het verleden niet in de begroting moesten staan, moeten nu wel in de Vlaamse begrotingsboeken staan. Het gaat onder meer om schulden rond sociale huisvesting (o.a. VMSW en VWF) en een aantal alternatieve financieringen zoals VIPA in de welzijnssector en 'Scholen van Morgen' in onderwijs. Daardoor bedroeg de Vlaamse schuld eind 2014 niet langer 4 miljard euro, maar 18,8 miljard euro. Volgens het Rekenhof zal die schuld in 2015 nog verder stijgen met 1,2 miljard euro, zodat er tegen eind 2015 een schuldenberg is van 20 miljard euro. Dat bedrag is trouwens nog niet volledig. Zo moet volgens het Instituut voor de Nationale Rekening (INR)ook de schuld met betrekking tot de Deurganckdoksluis worden meegerekend. Het Rekenhof wijst erop dat de vorige regering nog expliciet mikte op een volledige schuldenafbouw tegen 2020. "Het huidige regeerakkoord verwijst daar niet meer naar. Niettemin blijft het belangrijk dat een duidelijke doelstelling voor de beheersing van de schuld wordt vooropgesteld", aldus het Rekenhof. Het Rekenhof heeft links en rechts in het rapport kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering de begrotingscontrole heeft afgerond. Een voorbeeld: begin april kondigde de Vlaamse regering aan dat de begroting dit jaar bijna 550 miljoen euro in het rood zou gaan, maar dat Vlaanderen daarmee beter deed dan de -765 miljoen euro die toelaatbaar was voor de Hoge Raad voor Financiën (HRF). Het Rekenhof merkt op dat de HRF wel een beperking van de eenmalige maatregelen tot 49 miljoen euro voorzag en dat er in de Vlaamse begrotingscijfers voor bijna 150 miljoen euro aan eenmalige ingrepen zitten. Het Rekenhof maant de Vlaamse regering daarom aan tot wat meer 'omzichtigheid'. Verder twijfelt de begrotingswaakhond onder meer of er wel voldoende middelen zullen zijn voor studietoelagen en voor extra plaatsen in ouderenzorg. Het Rekenhof wijst er ook op dat een gedeelte van de voorziene 65 miljoen euro voor nieuw beleid in welzijn 'een nieuwe bestemming heeft gekregen, deels voor constant beleid'. "Over de invulling van het uitbreidingsbeleid wordt weinig toelichting gegeven", stelt het Rekenhof. "Wel kan onder meer worden vastgesteld dat bji Kind & Gezin het uitbreidingsbudget van 20 miljoen euro voor 10 miljoen euro wordt gebruikt ter compensatie van besparingen in de kinderopvang en voor 1,3 voor uitbreidingen in plaatsen voor kinderopvang". Tot slot wijst het hof er ook op dat er voorlopig in de begroting "geen middelen voor bijkomende plaatsen in psychiatrische verzorgingstehuizen zijn opgenomen". (Belga/BO)