De Vlaamse regering en de sociale partners hebben vrijdag een engagementsverklaring ondertekend om 120.000 mensen extra aan het werk te krijgen. Zo moet de werkzaamheidsgraad in Vlaandern van 75,2 naar 80 procent stijgen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt het 'de belangrijkste doelstelling van het regeerakkoord'.

Rekening houdend met de huidige arbeidsmarkt, economische voorspellingen en gepensioneerden die de arbeidsmarkt zullen verlaten, zijn er deze regeerperiode in totaal 37.000 extra werkenden nodig. Elk jaar moeten er dus 11.000 werkenden extra aan de slag.

Voor 2020 zijn er vier prioritaire groepen: jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben, leefloners, mensen met een RIZIV-uitkering en herintreders. Dat zijn de mensen die de arbeidsmarkt tijdelijk verlaten hebben om zorgtaken op te nemen. Hoe die doelgroepen concreet over de streep getrokken zullen worden, moet verder overleg uitwijzen.

Jaarlijkse evaluatie

Omdat Vlaanderen zelf maar beperkte sanctionerende bevoegdheden heeft, zal volgens Jambon vooral ingezet worden op "motiveren, stimuleren en ondersteunen". De engagementsverklaring tussen de Vlaamse regering en de sociale partners moet op korte termijn uitmonden in een afgerond akkoord. Er is ook afgesproken dat de afspraken en doelstellingen jaarlijks zullen opgevolgd en gemonitord worden. Afhankelijk van de wijzigingen op de arbeidsmarkt, kunnen ook de prioritaire doelgroepen veranderen.

Naast deze prioritaire groepen, kwamen ook 60-plussers, vluchtelingen en mensen met een handicap in het vizier om extra VDAB-begeleiding te krijgen. Volgens Jambon zouden de 60-plussers de volgende doelgroep kunnen worden.

De Vlaamse regering en de sociale partners hebben vrijdag een engagementsverklaring ondertekend om 120.000 mensen extra aan het werk te krijgen. Zo moet de werkzaamheidsgraad in Vlaandern van 75,2 naar 80 procent stijgen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) noemt het 'de belangrijkste doelstelling van het regeerakkoord'.Rekening houdend met de huidige arbeidsmarkt, economische voorspellingen en gepensioneerden die de arbeidsmarkt zullen verlaten, zijn er deze regeerperiode in totaal 37.000 extra werkenden nodig. Elk jaar moeten er dus 11.000 werkenden extra aan de slag.Voor 2020 zijn er vier prioritaire groepen: jongeren die niet in een opleiding zitten en geen werk hebben, leefloners, mensen met een RIZIV-uitkering en herintreders. Dat zijn de mensen die de arbeidsmarkt tijdelijk verlaten hebben om zorgtaken op te nemen. Hoe die doelgroepen concreet over de streep getrokken zullen worden, moet verder overleg uitwijzen.Omdat Vlaanderen zelf maar beperkte sanctionerende bevoegdheden heeft, zal volgens Jambon vooral ingezet worden op "motiveren, stimuleren en ondersteunen". De engagementsverklaring tussen de Vlaamse regering en de sociale partners moet op korte termijn uitmonden in een afgerond akkoord. Er is ook afgesproken dat de afspraken en doelstellingen jaarlijks zullen opgevolgd en gemonitord worden. Afhankelijk van de wijzigingen op de arbeidsmarkt, kunnen ook de prioritaire doelgroepen veranderen. Naast deze prioritaire groepen, kwamen ook 60-plussers, vluchtelingen en mensen met een handicap in het vizier om extra VDAB-begeleiding te krijgen. Volgens Jambon zouden de 60-plussers de volgende doelgroep kunnen worden.