Etienne Poelvoorde gaat op 1 augustus met pensioen. Zijn laatste advies aan de Vlaamse regering? Houdt vast aan een visie op lange termijn; wees transparanter over uw begroting; saneer niet lineair, maar hervorm, zet doelstellingen uit en maak keuzes.

De begrotingsspecialist hamert er in het vraaggesprek op dat Vlaanderen federale lasten zal moeten overnemen in het kader van de op til staande staatshervorming. Het overhevelen van bevoegdheden naar de deelstaten kan voor hem niet gepaard gaan met een evenredige overdracht van geld. Daarmee zit Poelvoorde niet op dezelfde golflengte als Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en diens collega's van de andere deelstaatregeringen.

De "enorme kloof" tussen de verdeling van de middelen en de lasten komt voor Poelvoorde niet door de financieringswet. "De federale staatskas bloedt vooral en in toenemende mate door de stijging van de uitgaven in de sociale zekerheid." Poelvoorde pleit dat alle overheden de koppen bij elkaar zouden steken om afspraken te maken over prioriteiten en keuzes, en niet alleen over de saneringen. "We moeten wat afstand nemen van de manier van werken waarbij iedereen zijn eigen saldo in de gaten houdt."

De hulpoperatie voor KBC zal Vlaanderen uiteindelijk geld opbrengen, stipt de begrotingsdeskundige aan. "Het grote probleem is de tijdelijkheid van die inkomsten, terwijl het gevaar bestaat dat ze worden gebruikte om recurrente uitgaven te financieren."

Boudewijn Vanpeteghem/Daan Killemaes

Het volledige interview met Etienne Poelvoorde leest u in Trends van deze week.

Etienne Poelvoorde gaat op 1 augustus met pensioen. Zijn laatste advies aan de Vlaamse regering? Houdt vast aan een visie op lange termijn; wees transparanter over uw begroting; saneer niet lineair, maar hervorm, zet doelstellingen uit en maak keuzes. De begrotingsspecialist hamert er in het vraaggesprek op dat Vlaanderen federale lasten zal moeten overnemen in het kader van de op til staande staatshervorming. Het overhevelen van bevoegdheden naar de deelstaten kan voor hem niet gepaard gaan met een evenredige overdracht van geld. Daarmee zit Poelvoorde niet op dezelfde golflengte als Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en diens collega's van de andere deelstaatregeringen. De "enorme kloof" tussen de verdeling van de middelen en de lasten komt voor Poelvoorde niet door de financieringswet. "De federale staatskas bloedt vooral en in toenemende mate door de stijging van de uitgaven in de sociale zekerheid." Poelvoorde pleit dat alle overheden de koppen bij elkaar zouden steken om afspraken te maken over prioriteiten en keuzes, en niet alleen over de saneringen. "We moeten wat afstand nemen van de manier van werken waarbij iedereen zijn eigen saldo in de gaten houdt." De hulpoperatie voor KBC zal Vlaanderen uiteindelijk geld opbrengen, stipt de begrotingsdeskundige aan. "Het grote probleem is de tijdelijkheid van die inkomsten, terwijl het gevaar bestaat dat ze worden gebruikte om recurrente uitgaven te financieren." Boudewijn Vanpeteghem/Daan Killemaes Het volledige interview met Etienne Poelvoorde leest u in Trends van deze week.