De zaak-Chovanec brengt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een moeilijk parket. Ze zwengelt ook het debat aan over een zwak presterende Vlaamse regering die dringend op zoek moet naar een tweede adem. De regering-Jambon heeft amper iets gepresteerd. Ze kreeg enkel goede punten omdat ze met steunpremies de economische coronaschok voor het Vlaamse kmo-weefsel hielp op te vangen. Het financiële arsenaal om de solvabiliteit van bedrijven te garanderen was welkom. Maar er is meer nodig. Het regionale beleidsniveau speelt een cruciale rol bij het dringende relancebeleid. Dat moet onder meer bestaan uit productieve overheidsinvesteringen in wegen- en energie- infrastructuur, renovatie en innovatie. In België voeren de gemeenschappen en de gewesten ongeveer de helft van de publieke investeringen uit.

Vlaamse regering moet tweede adem zoeken.

Volgens het IMF doet een toename van de overheidsinvesteringen met 1 procent het bruto binnenlands product (bbp) na één jaar stijgen met 0,4 procent. Na vier jaar is dat 1,5 procent. Het moet dan wel gaan over productieve investeringen die het groeipotentieel opkrikken en die met schuld tegen een lage rente worden gefinancierd. Onder die omstandigheden betalen tijdelijke productieve investeringen zich op termijn terug en hoeven ze geen probleem te zijn voor de overheidsfinanciën.

Volgens de Vlaamse sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zal de Vlaamse begroting dit jaar bijna 7 miljard euro in het rood gaan en zal de coronacrisis in 2024 nog een bijkomend tekort van 1 tot 2 miljard veroorzaken. Om die uitdaging aan te pakken moet de Vlaamse regering stoppen met aanmodderen. En als het niet kan in de huidige samenstelling, dan moet de ploeg maar herschikt worden.

De zaak-Chovanec brengt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in een moeilijk parket. Ze zwengelt ook het debat aan over een zwak presterende Vlaamse regering die dringend op zoek moet naar een tweede adem. De regering-Jambon heeft amper iets gepresteerd. Ze kreeg enkel goede punten omdat ze met steunpremies de economische coronaschok voor het Vlaamse kmo-weefsel hielp op te vangen. Het financiële arsenaal om de solvabiliteit van bedrijven te garanderen was welkom. Maar er is meer nodig. Het regionale beleidsniveau speelt een cruciale rol bij het dringende relancebeleid. Dat moet onder meer bestaan uit productieve overheidsinvesteringen in wegen- en energie- infrastructuur, renovatie en innovatie. In België voeren de gemeenschappen en de gewesten ongeveer de helft van de publieke investeringen uit. Volgens het IMF doet een toename van de overheidsinvesteringen met 1 procent het bruto binnenlands product (bbp) na één jaar stijgen met 0,4 procent. Na vier jaar is dat 1,5 procent. Het moet dan wel gaan over productieve investeringen die het groeipotentieel opkrikken en die met schuld tegen een lage rente worden gefinancierd. Onder die omstandigheden betalen tijdelijke productieve investeringen zich op termijn terug en hoeven ze geen probleem te zijn voor de overheidsfinanciën. Volgens de Vlaamse sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zal de Vlaamse begroting dit jaar bijna 7 miljard euro in het rood gaan en zal de coronacrisis in 2024 nog een bijkomend tekort van 1 tot 2 miljard veroorzaken. Om die uitdaging aan te pakken moet de Vlaamse regering stoppen met aanmodderen. En als het niet kan in de huidige samenstelling, dan moet de ploeg maar herschikt worden.