De Vlaamse overheid gaat voortaan goedgekeurde facturen tot twintig dagen voor de wettelijke vervaldag betalen. Deze wettelijke vervaldag ligt standaard op dertig dagen na ontvangst door de overheid, zo opgelegd door Europa. 'Dankzij een snellere uitbetaling moeten leveranciers minder lang op hun geld wachten en komen ze niet in financiële moeilijkheden. Zeker bij elektronische facturatie zal deze snellere procedure duidelijk voelbaar zijn', zegt Vlaams minister van Begroting Lydia Peeters (Open Vld).

Wie een dienst levert aan de Vlaamse overheid en daarvoor een factuur stuurt, heeft wettelijk ten laatste 30 dagen na ontvangst door de overheid recht op uitbetaling. Tot nu toe wacht de Vlaamse overheid zowel bij de papieren als bij de elektronische facturen altijd tot die wettelijke vervaldag om tot betaling over te gaan, ook als het dossier al eerder verwerkt is en de vervaldag op de factuur zelf van een vroegere datum uitgaat. Dat creëert bij leveranciers soms de perceptie dat de Vlaamse overheid een laattijdige betaler is.

Toch scoort de Vlaamse overheid ieder jaar beter inzake de tijdige betaling van facturen. In 2017 werd ruim driekwart van de facturen op tijd betaald. In 2018 steeg dat aantal naar vier vijfde. Die toename heeft rechtstreeks te maken met het stijgend aantal elektronische facturen.

De Vlaamse overheid verbindt zich er vanaf nu toe om goedgekeurde facturen tot twintig dagen eerder dan de wettelijke betaaltermijn te betalen. Hoe sneller facturen de Vlaamse overheid bereiken, hoe sneller ze verwerkt en uitbetaald kunnen worden. Wie e-facturen stuurt, ziet dus eerder zijn geld.

De Vlaamse overheid gaat voortaan goedgekeurde facturen tot twintig dagen voor de wettelijke vervaldag betalen. Deze wettelijke vervaldag ligt standaard op dertig dagen na ontvangst door de overheid, zo opgelegd door Europa. 'Dankzij een snellere uitbetaling moeten leveranciers minder lang op hun geld wachten en komen ze niet in financiële moeilijkheden. Zeker bij elektronische facturatie zal deze snellere procedure duidelijk voelbaar zijn', zegt Vlaams minister van Begroting Lydia Peeters (Open Vld). Wie een dienst levert aan de Vlaamse overheid en daarvoor een factuur stuurt, heeft wettelijk ten laatste 30 dagen na ontvangst door de overheid recht op uitbetaling. Tot nu toe wacht de Vlaamse overheid zowel bij de papieren als bij de elektronische facturen altijd tot die wettelijke vervaldag om tot betaling over te gaan, ook als het dossier al eerder verwerkt is en de vervaldag op de factuur zelf van een vroegere datum uitgaat. Dat creëert bij leveranciers soms de perceptie dat de Vlaamse overheid een laattijdige betaler is.Toch scoort de Vlaamse overheid ieder jaar beter inzake de tijdige betaling van facturen. In 2017 werd ruim driekwart van de facturen op tijd betaald. In 2018 steeg dat aantal naar vier vijfde. Die toename heeft rechtstreeks te maken met het stijgend aantal elektronische facturen.De Vlaamse overheid verbindt zich er vanaf nu toe om goedgekeurde facturen tot twintig dagen eerder dan de wettelijke betaaltermijn te betalen. Hoe sneller facturen de Vlaamse overheid bereiken, hoe sneller ze verwerkt en uitbetaald kunnen worden. Wie e-facturen stuurt, ziet dus eerder zijn geld.