Daarnaast zullen statutairen net als hun conctractuele collega's in de toekomst ook pleegzorgverlof kunnen nemen. Dat zijn twee voorstellen in de hervormingsplannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Die plannen worden verder besproken in overleg met de vakbonden.

Rationalisering verlofregelingen

"Er worden heel wat aanpassingen voorgesteld aan onze verlofregeling. Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit"

Het Vlaams regeerakkoord stelt een 'rationalisering' van de verlofregelingen bij de Vlaamse overheid in het vooruitzicht. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans heeft nu een conceptnota klaar met daarin het kader voor die hervorming. Let op: de voorstellen hebben enkel betrekking op de zowat 27.000 ambtenaren die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut (bv. niet het personeel van De Lijn).

De website 13, de site met nieuws voor en over het personeel van de Vlaamse overheid, nam de nota van minister Homans al eens door en concludeert: "Er worden heel wat aanpassingen voorgesteld aan onze verlofregeling. Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit".

Aan het wettelijk verlof (bv. 35 vakantiedagen, moederschapsrust, ouderschapsverlof,...) verandert niets. Wél is het zo dat ook statutaire ambtenaren pleegzorgverlof zullen kunnen opnemen. Voorlopig kunnen enkel contractuele ambtenaren dat.

Plafond vakantiedagen

Er komt ook een plafond voor het aantal ongebruikte vakantiedagen die ambtenaren kunnen opsparen. Nu kunnen Vlaamse ambtenaren nog jaarlijks tot 11 verlofdagen opsparen. Ze mogen die dagen onbeperkt cumuleren tot aan hun pensioen. Daar komt een einde aan. In de toekomst zal men aan het einde van het jaar maximaal 110 dagen opgespaarde dagen op de teller mogen hebben.

De conceptnota bevat ook twee compenserende maatregelen voor het uitdoven van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen voor 55+'ers. Zo is er sprake van "12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar" en van "recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 60 jaar".

Over de voorstellen komt nu verder overleg met de sociale partners. Dat overleg zal volgens 13 ook bepalend zijn voor de timing van de hervorming. (Belga/NS)

Daarnaast zullen statutairen net als hun conctractuele collega's in de toekomst ook pleegzorgverlof kunnen nemen. Dat zijn twee voorstellen in de hervormingsplannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). Die plannen worden verder besproken in overleg met de vakbonden. Het Vlaams regeerakkoord stelt een 'rationalisering' van de verlofregelingen bij de Vlaamse overheid in het vooruitzicht. Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans heeft nu een conceptnota klaar met daarin het kader voor die hervorming. Let op: de voorstellen hebben enkel betrekking op de zowat 27.000 ambtenaren die vallen onder het Vlaams Personeelsstatuut (bv. niet het personeel van De Lijn).De website 13, de site met nieuws voor en over het personeel van de Vlaamse overheid, nam de nota van minister Homans al eens door en concludeert: "Er worden heel wat aanpassingen voorgesteld aan onze verlofregeling. Soms gaan we erop achteruit, soms vooruit". Aan het wettelijk verlof (bv. 35 vakantiedagen, moederschapsrust, ouderschapsverlof,...) verandert niets. Wél is het zo dat ook statutaire ambtenaren pleegzorgverlof zullen kunnen opnemen. Voorlopig kunnen enkel contractuele ambtenaren dat. Er komt ook een plafond voor het aantal ongebruikte vakantiedagen die ambtenaren kunnen opsparen. Nu kunnen Vlaamse ambtenaren nog jaarlijks tot 11 verlofdagen opsparen. Ze mogen die dagen onbeperkt cumuleren tot aan hun pensioen. Daar komt een einde aan. In de toekomst zal men aan het einde van het jaar maximaal 110 dagen opgespaarde dagen op de teller mogen hebben. De conceptnota bevat ook twee compenserende maatregelen voor het uitdoven van de deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan het pensioen voor 55+'ers. Zo is er sprake van "12 maanden extra recht op onbetaald verlof vanaf 55 jaar" en van "recht op verlof voor deeltijdse prestaties vanaf 60 jaar". Over de voorstellen komt nu verder overleg met de sociale partners. Dat overleg zal volgens 13 ook bepalend zijn voor de timing van de hervorming. (Belga/NS)