Vanaf vandaag kan De Croo I in principe 3,5 jaar beleid voeren. De regering kan corona met daadkracht bestrijden en niet meer vanachter de brede rug van Marc Van Ranst. En De Croo I zet in personeelsbeleid een nieuwe toon. Vrouwelijker dan ooit, diverser tout court, fris. Maar niet divers genoeg in het kernkabinet, waar de grote knopen worden doorgehakt. Ook de terugkeer van Frank Vandenbroucke heeft iets. Langer werken. ...

Vanaf vandaag kan De Croo I in principe 3,5 jaar beleid voeren. De regering kan corona met daadkracht bestrijden en niet meer vanachter de brede rug van Marc Van Ranst. En De Croo I zet in personeelsbeleid een nieuwe toon. Vrouwelijker dan ooit, diverser tout court, fris. Maar niet divers genoeg in het kernkabinet, waar de grote knopen worden doorgehakt. Ook de terugkeer van Frank Vandenbroucke heeft iets. Langer werken. Je bent niet afgeschreven op je 64ste. Wees daar allemaal blij om, want het is tenminste iets in dit vermoeide land.En ja, voor sommigen zal De Croo I nooit een volwaardige regering zijn omdat ze geen Vlaamse meerderheid heeft. Vrij vertaald: "Zij die de rekening zullen betalen, zijn in de minderheid". Hoezeer het ook steekt, het is tijd om die bladzijde om te slaan. De strijd is gestreden. Het is een achterhoedegevecht.Het enige wat vanuit Vlaams perspectief telt, is wat deze regering voor de Vlamingen kan betekenen. Sowieso zal ze iets betekenen voor de de gepensioneerden met een lange loopbaan en een te karig pensioen. En voor de zo vaak geprezen mensen in de zorg. Daar zijn veel Vlamingen bij. Dat is goed. Het applaus is misschien toch niet voor niets geweest.Maar wat kan deze regering betekenen voor de ondernemers, de zelfstandigen, de hardwerkende middenklasse waar dit land economisch gezien op steunt en die grotendeels in Vlaanderen wonen? Dat is de echte lakmoesproef. Zullen CD&V en Open Vld hen enkel kunnen vertellen dat ze "erger hebben vermeden"? Dat ze "hard gevochten" hebben om de belastingdruk niet te fel te laten stijgen? Dat dankzij hen die druk alleen maar kan stijgen bij de opmaak van de begroting, zoals het vreemd genoeg in het regeerakkoord omschreven staat? Wie zijn trouwens die "personen die het grootste vermogen hebben om bij te dragen"? En de relance van één miljard. Wie kan je daarmee relanceren?Enkel in verdediging gaan zal niet genoeg zijn voor CD&V en Open Vld. Ook de mensen die de economie trekken, verdienen meer respect.Vergeet dus die Vlaamse minderheid. Reken De Croo I op de inhoud af.