Zeven op de honderd Vlaamse jongeren tussen 15 en 29 jaar zijn zogenaamde NEET-jongeren, 'Not in Employment, Education or Training'. Vaak zijn zij ook niet ingeschreven of gekend bij de VDAB. Daar wordt nu verandering in gebracht.

De Vlaamse regering geeft de dienst de opdracht om samen met gespecialiseerde partners de doelgroep te bereiken en te activeren. Tegelijk wordt de leeftijdsgrens tot 30 jaar opgetrokken, in plaats van de huidige 25 jaar, waarmee de aanpak in Vlaanderen overeenstemt met de vernieuwde Europese Jeugdgarantie. Dit betekent ook dat jongeren zonder uitkering maar die wel ingeschreven zijn bij VDAB actiever zullen worden opgevolgd en begeleid naar werk.

'Bij NEET-jongeren zit heel wat potentieel dat we niet verloren mogen laten gaan', zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB. 'Een opleiding of een job heeft bij deze jongeren heeft een veel grotere positieve impact op lange termijn dan bij eender welke andere groep op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we gespecialiseerde dienstverlening in van VDAB en van partnerorganisaties om deze jongeren te kunnen bereiken en te begeleiden.'

'Ik wil een ambassadeur zijn van mensen die werken en ondernemen, maar ook van die Vlamingen die dat even niet kunnen', zegt minister Brouns. 'Dit is een belangrijke stap vooruit omdat het om een bijzonder kwetsbare groep gaat. Dit zijn jongeren die door de mazen van het net dreigen te vallen.'

Zeven op de honderd Vlaamse jongeren tussen 15 en 29 jaar zijn zogenaamde NEET-jongeren, 'Not in Employment, Education or Training'. Vaak zijn zij ook niet ingeschreven of gekend bij de VDAB. Daar wordt nu verandering in gebracht.De Vlaamse regering geeft de dienst de opdracht om samen met gespecialiseerde partners de doelgroep te bereiken en te activeren. Tegelijk wordt de leeftijdsgrens tot 30 jaar opgetrokken, in plaats van de huidige 25 jaar, waarmee de aanpak in Vlaanderen overeenstemt met de vernieuwde Europese Jeugdgarantie. Dit betekent ook dat jongeren zonder uitkering maar die wel ingeschreven zijn bij VDAB actiever zullen worden opgevolgd en begeleid naar werk.'Bij NEET-jongeren zit heel wat potentieel dat we niet verloren mogen laten gaan', zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB. 'Een opleiding of een job heeft bij deze jongeren heeft een veel grotere positieve impact op lange termijn dan bij eender welke andere groep op de arbeidsmarkt. Daarom zetten we gespecialiseerde dienstverlening in van VDAB en van partnerorganisaties om deze jongeren te kunnen bereiken en te begeleiden.''Ik wil een ambassadeur zijn van mensen die werken en ondernemen, maar ook van die Vlamingen die dat even niet kunnen', zegt minister Brouns. 'Dit is een belangrijke stap vooruit omdat het om een bijzonder kwetsbare groep gaat. Dit zijn jongeren die door de mazen van het net dreigen te vallen.'