Iedereen die personenbelasting moet betalen, heeft recht op een belastingvrije som. Dat is een deel van de inkomsten waar geen belastingen op moet worden betaald. Voor de inkomsten in 2020 gaat het om een schijf van 8.990 euro. VBO wil dat optrekken naar 10.000 euro, zo staat in een plan met relancevoorstellen dat de werkgeversorganisatie naar voren schuift.

VBO stelt bovendien voor om het forfait dat de beroepskosten dekt te verhogen naar 5.000 euro voor iedereen. Professor fiscaal recht Michel Maus is niet enthousiast. 'Het voorstel voor het optrekken van de fiscale som circuleerde al bij eerdere begrotingsonderhandelingen, alleen is het nog nooit doorgevoerd omdat de kostprijs gigantisch hoog is', zegt hij. 'Dat is niet anders in de huidige context. Bovendien komt de begroting nu al zeer sterk onder druk door de coronamaatregelen.' Maus berekende dat een kleine 7 miljoen belastingplichtigen 300 euro minder personenbelasting zouden moeten betalen.

Verder staan in het "4x4-turborelanceplan" van VBO nog voorstellen voor meer flexibiliteit, onder meer rond nachtwerk en een versnelling van de digitalisering. De werkgevers tonen zich ook een grote voorstander van de uitrol van een tracing-app om in de toekomst besmette personen sneller op te sporen. Die moet er tegen het najaar zeker komen, luidt het. De installatie van die app verplichten, wil de organisatie niet, maar wel "sterk aanbevelen" aan iedereen op het grondgebied.

Iedereen die personenbelasting moet betalen, heeft recht op een belastingvrije som. Dat is een deel van de inkomsten waar geen belastingen op moet worden betaald. Voor de inkomsten in 2020 gaat het om een schijf van 8.990 euro. VBO wil dat optrekken naar 10.000 euro, zo staat in een plan met relancevoorstellen dat de werkgeversorganisatie naar voren schuift.VBO stelt bovendien voor om het forfait dat de beroepskosten dekt te verhogen naar 5.000 euro voor iedereen. Professor fiscaal recht Michel Maus is niet enthousiast. 'Het voorstel voor het optrekken van de fiscale som circuleerde al bij eerdere begrotingsonderhandelingen, alleen is het nog nooit doorgevoerd omdat de kostprijs gigantisch hoog is', zegt hij. 'Dat is niet anders in de huidige context. Bovendien komt de begroting nu al zeer sterk onder druk door de coronamaatregelen.' Maus berekende dat een kleine 7 miljoen belastingplichtigen 300 euro minder personenbelasting zouden moeten betalen.Verder staan in het "4x4-turborelanceplan" van VBO nog voorstellen voor meer flexibiliteit, onder meer rond nachtwerk en een versnelling van de digitalisering. De werkgevers tonen zich ook een grote voorstander van de uitrol van een tracing-app om in de toekomst besmette personen sneller op te sporen. Die moet er tegen het najaar zeker komen, luidt het. De installatie van die app verplichten, wil de organisatie niet, maar wel "sterk aanbevelen" aan iedereen op het grondgebied.