Om alles gefinancierd te krijgen, moet de werkzaamheidsgraad voor de Belgische werkgeversorganisatie naar 80 procent tegen 2030. Om dit te halen, zouden 600.000 mensen extra aan het werk moeten gaan. Het VBO pleit daarom voor 'grondige maatregelen' op de arbeidsmarkt. Voorts klinkt het dat het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven zoek is en dat er meer responsabilisering nodig is.

Het VBO schuift in die context enkele thema's naar voren. Zo is er sprake van eenvoudigere regelgeving en financiering, snoeien in uitzonderingssituaties en een meer transparant systeem. In tweede instantie moet het beheer van de sociale zekerheid onderzocht worden. Ook wil het VBO de obstakels tussen arbeidsmarkt en sociale zekerheid wegwerken. Concreet: werken moet lonender worden en aantrekkelijker gemaakt worden bij de pensioenopbouw. Voorts breekt het VBO een lans voor het in evenwicht brengen van rechten en plichten, net als voor het evenwicht tussen 'solidariteit en verzekering'.

'De Belgische sociale zekerheid davert op haar grondvesten, en we kijken ernaar', besluiten Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO. 'We geven zonder nadenken meer en meer uit zonder stil te staan bij wie dat uiteindelijk zal betalen, terwijl intussen de vergrijzingskost verder oploopt en de beoogde tewerkstellingsgraad van 80 procent verder weg is dan ooit. We moeten onze sociale zekerheid dan ook dringend renoveren, meer responsabiliserend laten functioneren en de anomalieën eruit halen, anders dreigt het failliet van ons systeem, met alle catastrofale gevolgen van dien.'

Om alles gefinancierd te krijgen, moet de werkzaamheidsgraad voor de Belgische werkgeversorganisatie naar 80 procent tegen 2030. Om dit te halen, zouden 600.000 mensen extra aan het werk moeten gaan. Het VBO pleit daarom voor 'grondige maatregelen' op de arbeidsmarkt. Voorts klinkt het dat het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven zoek is en dat er meer responsabilisering nodig is. Het VBO schuift in die context enkele thema's naar voren. Zo is er sprake van eenvoudigere regelgeving en financiering, snoeien in uitzonderingssituaties en een meer transparant systeem. In tweede instantie moet het beheer van de sociale zekerheid onderzocht worden. Ook wil het VBO de obstakels tussen arbeidsmarkt en sociale zekerheid wegwerken. Concreet: werken moet lonender worden en aantrekkelijker gemaakt worden bij de pensioenopbouw. Voorts breekt het VBO een lans voor het in evenwicht brengen van rechten en plichten, net als voor het evenwicht tussen 'solidariteit en verzekering'. 'De Belgische sociale zekerheid davert op haar grondvesten, en we kijken ernaar', besluiten Pieter Timmermans en Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO. 'We geven zonder nadenken meer en meer uit zonder stil te staan bij wie dat uiteindelijk zal betalen, terwijl intussen de vergrijzingskost verder oploopt en de beoogde tewerkstellingsgraad van 80 procent verder weg is dan ooit. We moeten onze sociale zekerheid dan ook dringend renoveren, meer responsabiliserend laten functioneren en de anomalieën eruit halen, anders dreigt het failliet van ons systeem, met alle catastrofale gevolgen van dien.'