Als België bovenaan in economische rankings verschijnt, is dat meestal niet om trots op te zijn. België staat bijvoorbeeld in de top drie van de Europese landen met de hoogste fiscale druk. Ook de overheidsschuld van meer dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zet ons bovenaan in de Europese lijsten. Maar dat is anders als het gaat om de investeringen in de Belgische economie. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) verzamelde de recentste cijfers over de investeringen van bedrijven, gezinnen en de overheid, en zie: België scoorde in 2018 heel hoog.
...