Het VBO zegt ook "opgetogen" te zijn over de bijkomende middelen voor het MYRRHA-project, dat voorziet in de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor in Mol. "Dat project kan de komende tien jaar goed zijn voor 2.000 extra jobs", benadrukt Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO.

Het VBO laat zich ook positief uit over de snellere en efficiëntere begeleiding van werklozen via een betere afstemming van de inspanningen van de regionale bemiddelingsdiensten en de RVA, een inkorting van de termijnen en de mogelijkheid om sneller te sanctioneren. "De beleidsmakers hebben eindelijk oog voor de werkloze 50-plussers", luidt het.

Wel betreurt het VBO dat de regering niet inging op voorstellen om de perverse effecten van de startbaanverplichting, in het bijzonder als gevolge van de huidige economische crisis, uit te schakelen. Niet alleen hebben deze voorstellen geen enkele budgettaire weerslag, bovendien verlossen ze bedrijven die een beroep moeten doen op de anti-crisismaatregelen, van nodeloze administratieve complexiteiten, aldus het VBO.

Het VBO zegt ook "opgetogen" te zijn over de bijkomende middelen voor het MYRRHA-project, dat voorziet in de bouw van een nieuwe onderzoeksreactor in Mol. "Dat project kan de komende tien jaar goed zijn voor 2.000 extra jobs", benadrukt Pieter Timmermans, directeur-generaal van het VBO. Het VBO laat zich ook positief uit over de snellere en efficiëntere begeleiding van werklozen via een betere afstemming van de inspanningen van de regionale bemiddelingsdiensten en de RVA, een inkorting van de termijnen en de mogelijkheid om sneller te sanctioneren. "De beleidsmakers hebben eindelijk oog voor de werkloze 50-plussers", luidt het. Wel betreurt het VBO dat de regering niet inging op voorstellen om de perverse effecten van de startbaanverplichting, in het bijzonder als gevolge van de huidige economische crisis, uit te schakelen. Niet alleen hebben deze voorstellen geen enkele budgettaire weerslag, bovendien verlossen ze bedrijven die een beroep moeten doen op de anti-crisismaatregelen, van nodeloze administratieve complexiteiten, aldus het VBO.