Het economisch herstel is ingezet. De omgevingsvoorwaarden -een lage olieprijs, lage rentes en een zwakke euro- waren in jaren niet zo gunstig. De Belgische uitvoer kan profiteren van het herstel in de eurozone, nog steeds onze belangrijkste uitvoermarkt.

En dat blijkt ook uit de bevraging van de 50.000 bedrijven die lid zijn van het VBO. Bijna vier bedrijven op de tien (36 procent) verwachten een verbetering van de economie. Iets meer dan de helft verwacht een stabilisatie, en nog geen tien procent een achteruitgang. Dat is merkelijk beter dan een half jaar geleden, toen meer dan 30 procent nog een daling van de activiteit verwachtte. Ook de rendabiliteitsverwachtingen van de bedrijven liggen hoger dan zes maand geleden.

Nog geen hoogconjunctuur

Van een echte hoogconjunctuur is evenwel nog geen sprake, waarschuwt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO. "Er zijn nog te veel maar's", aldus Roosens. Die voorzichtigheid is ook terug te vinden bij de investeringsplannen van de bedrijven: 18,5 procent verwacht een stijging van de investeringen, evenveel een daling. Positief is dat de oriëntatie van de investeringen verschuift van arbeidsbesparend naar innovatie en uitbreiding.

Het minst positief zijn de bedrijven en de sectoren over de werkgelegenheid. Meer dan één op de twee verwacht nog steeds een daling. Het VBO nuanceert wat: veel herstructureringen en delokalisaties zijn al vroeger aangekondigd en zijn nu in uitvoering. Positief is dat er minder berichten zijn over nieuwe herstructureringen.

Ook de stijgende tewerkstelling in de interimsector -een barometer voor de economie- is positief nieuws. "We verwachten dat de tewerkstellingsmotor in 2016 wel aanslaat", luidt het bij het VBO.

Loonkostenhandicap blijft domper

Concreet voorziet het VBO een economische groei dit jaar van 1,3 procent. In 2016 zou dit versnellen naar 1,7 procent. "Het economisch herstel is ingezet en gaat in de goede richting, maar is nog wat fragiel", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De vooruitzichten van het VBO zijn positiever dan die van de Nationale bank. Die voorspelt een groei van 1,2 procent voor dit jaar. In 2016 en 2017 is er volgens de bank sprake van een aantrekkend herstel met groeicijfers van 1,5 en 1,7 procent.

Het herstel kan een "boost" krijgen als werk wordt gemaakt van de grootste struikelsteen: de loonhandicap van 15,5 procent. Door de indexsprong en de loonmatiging zou die tegen eind 2016 dalen naar 12,5 procent, becijferde het VBO.

Tegen 2018-2019 kan de handicap worden gehalveerd naar 8 procent. "Dan zijn we weer onder de mensen", stelt Timmermans. Daarvoor is een gerichte taxshift nodig, met een omvang van 2,7 à 3 miljard euro, en dit verspreid over drie jaar. De taxshift moet voor het VBO bestaan uit een loonkostenverlaging, waarbij de werkgeversbijdrage wordt verlaagd van 33 naar 25 procent.

Dat zou de prille economische groei kunnen optrekken naar 2 procent, stelt het VBO. "Vanaf 2018 kan dan voor ons gerust het verschil tussen bruto en netto lonen verkleinen", aldus nog Timmermans.

Bijkomende voorwaarde voor het VBO bij dat herstel zijn verdere hervormingen van de arbeidsmarkt, om de kraptes op die markt te counteren. (Belga/NS)

Het economisch herstel is ingezet. De omgevingsvoorwaarden -een lage olieprijs, lage rentes en een zwakke euro- waren in jaren niet zo gunstig. De Belgische uitvoer kan profiteren van het herstel in de eurozone, nog steeds onze belangrijkste uitvoermarkt.En dat blijkt ook uit de bevraging van de 50.000 bedrijven die lid zijn van het VBO. Bijna vier bedrijven op de tien (36 procent) verwachten een verbetering van de economie. Iets meer dan de helft verwacht een stabilisatie, en nog geen tien procent een achteruitgang. Dat is merkelijk beter dan een half jaar geleden, toen meer dan 30 procent nog een daling van de activiteit verwachtte. Ook de rendabiliteitsverwachtingen van de bedrijven liggen hoger dan zes maand geleden.Van een echte hoogconjunctuur is evenwel nog geen sprake, waarschuwt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO. "Er zijn nog te veel maar's", aldus Roosens. Die voorzichtigheid is ook terug te vinden bij de investeringsplannen van de bedrijven: 18,5 procent verwacht een stijging van de investeringen, evenveel een daling. Positief is dat de oriëntatie van de investeringen verschuift van arbeidsbesparend naar innovatie en uitbreiding.Het minst positief zijn de bedrijven en de sectoren over de werkgelegenheid. Meer dan één op de twee verwacht nog steeds een daling. Het VBO nuanceert wat: veel herstructureringen en delokalisaties zijn al vroeger aangekondigd en zijn nu in uitvoering. Positief is dat er minder berichten zijn over nieuwe herstructureringen. Ook de stijgende tewerkstelling in de interimsector -een barometer voor de economie- is positief nieuws. "We verwachten dat de tewerkstellingsmotor in 2016 wel aanslaat", luidt het bij het VBO.Concreet voorziet het VBO een economische groei dit jaar van 1,3 procent. In 2016 zou dit versnellen naar 1,7 procent. "Het economisch herstel is ingezet en gaat in de goede richting, maar is nog wat fragiel", zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO. De vooruitzichten van het VBO zijn positiever dan die van de Nationale bank. Die voorspelt een groei van 1,2 procent voor dit jaar. In 2016 en 2017 is er volgens de bank sprake van een aantrekkend herstel met groeicijfers van 1,5 en 1,7 procent. Het herstel kan een "boost" krijgen als werk wordt gemaakt van de grootste struikelsteen: de loonhandicap van 15,5 procent. Door de indexsprong en de loonmatiging zou die tegen eind 2016 dalen naar 12,5 procent, becijferde het VBO. Tegen 2018-2019 kan de handicap worden gehalveerd naar 8 procent. "Dan zijn we weer onder de mensen", stelt Timmermans. Daarvoor is een gerichte taxshift nodig, met een omvang van 2,7 à 3 miljard euro, en dit verspreid over drie jaar. De taxshift moet voor het VBO bestaan uit een loonkostenverlaging, waarbij de werkgeversbijdrage wordt verlaagd van 33 naar 25 procent. Dat zou de prille economische groei kunnen optrekken naar 2 procent, stelt het VBO. "Vanaf 2018 kan dan voor ons gerust het verschil tussen bruto en netto lonen verkleinen", aldus nog Timmermans. Bijkomende voorwaarde voor het VBO bij dat herstel zijn verdere hervormingen van de arbeidsmarkt, om de kraptes op die markt te counteren. (Belga/NS)