Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is in ons land dit jaar een economische groei van 1,7 à 1,8 procent mogelijk. "De job- en investeringsmotor is dit jaar aangeslagen, hopelijk kunnen we op hetzelfde elan verder", aldus Timmermans.

De VBO-topman kreeg de voorbije jaren veel de vraag of de bedrijven jobs zullen creëren in ruil voor de lastenverlagingen. De ondernemers hebben woord gehouden, klonk het. "Gaan we op dat elan verder, of zal het onderbroken worden? "

Al blijven er wel buitenlandse factoren, bijvoorbeeld de brexit, waar weinig vat op is, op binnenlands vlak verwachten de ondernemers vertrouwen, aldus Timmermans: "2017 wordt het jaar van de waarheid."

Hervormingen mogen niet stilvallen en de politiek moet beslissingen nemen over de vennootschapsbelasting en infrastructuur en er is een energievisie nodig. En dan is er nog de evolutie van de loonkosten. Volgens Timmermans zal een akkoord tussen vakbonden en werkgevers zoals dat van 2015-2016 bijdragen tot een sereen klimaat, zo klonk het.

"Er is een goed elan nu. Een goed akkoord kan daar toe bijdragen. Wat is er socialer dan jobs?" Bonden en werkgevers zitten donderdagnamiddag opnieuw samen voor het loonoverleg voor 2017-2018.

'Optimisme bij bedrijven'

Uit de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van het VBO blijkt nog dat 44 procent van de economische sectoren het komende halfjaar een toename van hun activiteiten verwacht, tegenover 24 procent een halfjaar eerder. Exportsectoren gingen erop vooruit, maar de sectoren die afhangen van de binnenlandse vraag hadden te leiden onder de impact van de terreuraanslagen.

Voorts verwacht een kwart van de bedrijven meer te investeren en 12,5 procent minder. 62,5 procent verwacht dat de investeringen op het huidige peil blijven. Timmermans wijst er op dat de investeringen verschuiven van klassieke investeringen die besparingen moeten opleveren naar investeringen in uitbreiding en innovatie.

Wat de werkgelegenheid betreft, houdt 19 procent van de sectoren er rekening mee dat de werkgelegenheid zal stijgen en 25 procent - onder meer de textielsector - houdt rekening met een terugval. De jobcreatie in 2016 - volgens berekeningen van het VBO 46.200 banen in de periode van januari tot september - dankt de werkgeversorganisatie onder meer aan de regeringsmaatregelen rond loonmatiging.

Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is in ons land dit jaar een economische groei van 1,7 à 1,8 procent mogelijk. "De job- en investeringsmotor is dit jaar aangeslagen, hopelijk kunnen we op hetzelfde elan verder", aldus Timmermans. De VBO-topman kreeg de voorbije jaren veel de vraag of de bedrijven jobs zullen creëren in ruil voor de lastenverlagingen. De ondernemers hebben woord gehouden, klonk het. "Gaan we op dat elan verder, of zal het onderbroken worden? " Al blijven er wel buitenlandse factoren, bijvoorbeeld de brexit, waar weinig vat op is, op binnenlands vlak verwachten de ondernemers vertrouwen, aldus Timmermans: "2017 wordt het jaar van de waarheid." Hervormingen mogen niet stilvallen en de politiek moet beslissingen nemen over de vennootschapsbelasting en infrastructuur en er is een energievisie nodig. En dan is er nog de evolutie van de loonkosten. Volgens Timmermans zal een akkoord tussen vakbonden en werkgevers zoals dat van 2015-2016 bijdragen tot een sereen klimaat, zo klonk het. "Er is een goed elan nu. Een goed akkoord kan daar toe bijdragen. Wat is er socialer dan jobs?" Bonden en werkgevers zitten donderdagnamiddag opnieuw samen voor het loonoverleg voor 2017-2018.Uit de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van het VBO blijkt nog dat 44 procent van de economische sectoren het komende halfjaar een toename van hun activiteiten verwacht, tegenover 24 procent een halfjaar eerder. Exportsectoren gingen erop vooruit, maar de sectoren die afhangen van de binnenlandse vraag hadden te leiden onder de impact van de terreuraanslagen. Voorts verwacht een kwart van de bedrijven meer te investeren en 12,5 procent minder. 62,5 procent verwacht dat de investeringen op het huidige peil blijven. Timmermans wijst er op dat de investeringen verschuiven van klassieke investeringen die besparingen moeten opleveren naar investeringen in uitbreiding en innovatie. Wat de werkgelegenheid betreft, houdt 19 procent van de sectoren er rekening mee dat de werkgelegenheid zal stijgen en 25 procent - onder meer de textielsector - houdt rekening met een terugval. De jobcreatie in 2016 - volgens berekeningen van het VBO 46.200 banen in de periode van januari tot september - dankt de werkgeversorganisatie onder meer aan de regeringsmaatregelen rond loonmatiging.