Op vraag van de Europese leiders werkte Van Rompuy de voorbije weken samen met Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso, voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank en eurogroep-voorzitter Jean-Claude Juncker aan een rapport dat de bouwstenen aanreikt voor een verdere verdieping van de economische en monetaire unie. Dat resultaat werd vandaag bekendgemaakt.

Van Rompuy ontvouwt zijn plannen in het zeven pagina's tellende document 'Towards a genuine economic en monetary union' (pdf).

Het komt erop neer dat de Europese leiders niet enkel spoedmaatregelen moeten nemen, maar ook bereid zijn om het komende decennium een architectuur uit te bouwen die de belegger opnieuw vertrouwen geeft en duidelijk maakt dat de euro onomkeerbaar is.

De eerste bouwsteen die Van Rompuy aanreikt is een Europese bankenunie, waarbij het toezicht verschuift naar het Europese niveau, inclusief gemeenschappelijke mechanismen voor de vereffening van banken en voor depositogaranties.

Als tweede bouwsteen citeert Van Rompuy de verdere integratie van het begrotingsbeleid, met onder meer een strengere toepassing van de begrotingsnormen en 'evenredige' stappen naar de uitgifte van gemeenschappelijk schuldpapier.

Ten derde pleit Van Rompuy voor een kader dat een sterkere coördinatie van het economisch beleid mogelijk maakt, met beter afdwingbare mechanismen.

Ten slotte staat de Belgische oud-premier ook stil bij de democratische legitimiteit van het hele proces en de nood aan een nauwe betrokkenheid van het Europese Parlement en de nationale parlementen.

Van Rompuy beklemtoont dat zijn nota niet te nemen of te laten is. De leiders zullen op de Europese top van donderdag en vrijdag alvast grondig van gedachten kunnen wisselen. (Belga/BO)

Op vraag van de Europese leiders werkte Van Rompuy de voorbije weken samen met Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso, voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank en eurogroep-voorzitter Jean-Claude Juncker aan een rapport dat de bouwstenen aanreikt voor een verdere verdieping van de economische en monetaire unie. Dat resultaat werd vandaag bekendgemaakt.Van Rompuy ontvouwt zijn plannen in het zeven pagina's tellende document 'Towards a genuine economic en monetary union' (pdf). Het komt erop neer dat de Europese leiders niet enkel spoedmaatregelen moeten nemen, maar ook bereid zijn om het komende decennium een architectuur uit te bouwen die de belegger opnieuw vertrouwen geeft en duidelijk maakt dat de euro onomkeerbaar is. De eerste bouwsteen die Van Rompuy aanreikt is een Europese bankenunie, waarbij het toezicht verschuift naar het Europese niveau, inclusief gemeenschappelijke mechanismen voor de vereffening van banken en voor depositogaranties. Als tweede bouwsteen citeert Van Rompuy de verdere integratie van het begrotingsbeleid, met onder meer een strengere toepassing van de begrotingsnormen en 'evenredige' stappen naar de uitgifte van gemeenschappelijk schuldpapier.Ten derde pleit Van Rompuy voor een kader dat een sterkere coördinatie van het economisch beleid mogelijk maakt, met beter afdwingbare mechanismen. Ten slotte staat de Belgische oud-premier ook stil bij de democratische legitimiteit van het hele proces en de nood aan een nauwe betrokkenheid van het Europese Parlement en de nationale parlementen. Van Rompuy beklemtoont dat zijn nota niet te nemen of te laten is. De leiders zullen op de Europese top van donderdag en vrijdag alvast grondig van gedachten kunnen wisselen. (Belga/BO)