De eurcorisis is het gevolg van budgettaire ontsporingen, zegt Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy op de VRT-radio. En de euro was 'een slaapppil' die die budgettaire ontsporingen wegmoffelde, aldus Van Rompuy in De Ochtend. Voor Van Rompuy is een 'stapsgewijze' aanpak de oplossing. 'We zetten altijd stappen en altijd in de goede richting.'

Van Rompuy zegt tevreden te zijn over de Eurotop waar 26 van 27 EU-lidstaten, het Verenigd Konkrijk weigerde mee te doen, beslisten om een strak keurslijf van begrotingsdiscipline en budgettaire controle aan de EU op te leggen via een verdragswijziging. "Nu hebben we opnieuw een heel belangrijke stap gezet. Dit is en stapsgewijze benadering. Maar we zetten altijd stappen en altijd in de goede richting."

Volgens Van Rompuy is die stapsgewzijze benadering de enige die mogelijk is, want een allesomvattende oplossing bestaat niet.

De verdragswijziging moet nu het vertrouwen van zowel de consumenten als de investeerders in de euro herstellen. Van Rompuy wees ook naar het wantrouwen tussen de banken en die "niet of weinig aan elkaar uitlenen". Budgettaire ontsporingen zijn volgens Van Rompuy de oorzaak van de eurocrisis. De euro was een "slaappil" die de begrotingsfouten verdoezelde.

Van Rompuy: 'Verdeeldheid in EU valt wel mee'

Van Rompuy wou een akkoord voor de beurzen openden vrijdagochtend, en daarom was er geen ruimte meer voor een compromis over het Britse voorstel. Premier David Cameron vroeg de de Londense City onafhankelijker te maken van de Europese regels. Alle lidstaten reageerden negatief op dat voorstel. Bovendien, stelt Van Rompuy, had de Britse premier David Cameron zijn vraag voor aanvang van de Raad nooit op papier gezet.

Daarop ontstond een impasse die alleen omzeild kon worden door met 26 landen verder te gaan. Een verdragswijziging met alle 27 EU-landen bleek niet mogelijk. "Ik wou absoluut een resultaat voor de beurzen op vrijdag openden. Daardoor was de tijd voorbij om te onderhandelen over het Britse voorstel." Omdat uiteindelijk enkel het Verenigd Koninkrijk niet zal intekenen op het nieuwe begrotingspact, valt het volgens Van Rompuy wel mee met de verdeeldheid binnen de Europese Unie

Tactiek

De tactiek van Van Rompuy bestond er vorige week in om eerst en vooral een akkoord te vinden over de inhoud: hoe de begrotingscontrole in de eurozone nog strenger maken? Pas wanneer daar duidelijkheid over gevonden was, gingen de staats- en regeringsleiders op zoek naar de juridische instrumenten om dat doel te realiseren. (Belga/SD)

De eurcorisis is het gevolg van budgettaire ontsporingen, zegt Europees Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy op de VRT-radio. En de euro was 'een slaapppil' die die budgettaire ontsporingen wegmoffelde, aldus Van Rompuy in De Ochtend. Voor Van Rompuy is een 'stapsgewijze' aanpak de oplossing. 'We zetten altijd stappen en altijd in de goede richting.'Van Rompuy zegt tevreden te zijn over de Eurotop waar 26 van 27 EU-lidstaten, het Verenigd Konkrijk weigerde mee te doen, beslisten om een strak keurslijf van begrotingsdiscipline en budgettaire controle aan de EU op te leggen via een verdragswijziging. "Nu hebben we opnieuw een heel belangrijke stap gezet. Dit is en stapsgewijze benadering. Maar we zetten altijd stappen en altijd in de goede richting." Volgens Van Rompuy is die stapsgewzijze benadering de enige die mogelijk is, want een allesomvattende oplossing bestaat niet.De verdragswijziging moet nu het vertrouwen van zowel de consumenten als de investeerders in de euro herstellen. Van Rompuy wees ook naar het wantrouwen tussen de banken en die "niet of weinig aan elkaar uitlenen". Budgettaire ontsporingen zijn volgens Van Rompuy de oorzaak van de eurocrisis. De euro was een "slaappil" die de begrotingsfouten verdoezelde. Van Rompuy: 'Verdeeldheid in EU valt wel mee'Van Rompuy wou een akkoord voor de beurzen openden vrijdagochtend, en daarom was er geen ruimte meer voor een compromis over het Britse voorstel. Premier David Cameron vroeg de de Londense City onafhankelijker te maken van de Europese regels. Alle lidstaten reageerden negatief op dat voorstel. Bovendien, stelt Van Rompuy, had de Britse premier David Cameron zijn vraag voor aanvang van de Raad nooit op papier gezet.Daarop ontstond een impasse die alleen omzeild kon worden door met 26 landen verder te gaan. Een verdragswijziging met alle 27 EU-landen bleek niet mogelijk. "Ik wou absoluut een resultaat voor de beurzen op vrijdag openden. Daardoor was de tijd voorbij om te onderhandelen over het Britse voorstel." Omdat uiteindelijk enkel het Verenigd Koninkrijk niet zal intekenen op het nieuwe begrotingspact, valt het volgens Van Rompuy wel mee met de verdeeldheid binnen de Europese UnieTactiekDe tactiek van Van Rompuy bestond er vorige week in om eerst en vooral een akkoord te vinden over de inhoud: hoe de begrotingscontrole in de eurozone nog strenger maken? Pas wanneer daar duidelijkheid over gevonden was, gingen de staats- en regeringsleiders op zoek naar de juridische instrumenten om dat doel te realiseren. (Belga/SD)