De regering-Di Rupo besliste in 2012 om de boetes die bedrijven kunnen krijgen als ze hun btw-aangifte verkeerd of niet invullen, fors te verhogen. Ze lopen geregeld op tot enkele duizenden euro's.

Bedrijven zien die boetes als 'een pestmaatregel' van de regering-Di Rupo. Van Overtveldt wil dat terugdraaien. 'De huidige regels zijn veel te streng. Niet alleen zijn de boetebedragen heel hoog, er wordt ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding', zegt hij. 'Voortaan gaan we uit van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw.'

Bedrijven zullen kunnen vragen hun boetes kwijt te schelden, op voorwaarde dat de fouten te goeder trouw zijn gebeurd.

De regering-Di Rupo besliste in 2012 om de boetes die bedrijven kunnen krijgen als ze hun btw-aangifte verkeerd of niet invullen, fors te verhogen. Ze lopen geregeld op tot enkele duizenden euro's. Bedrijven zien die boetes als 'een pestmaatregel' van de regering-Di Rupo. Van Overtveldt wil dat terugdraaien. 'De huidige regels zijn veel te streng. Niet alleen zijn de boetebedragen heel hoog, er wordt ook geen rekening gehouden met de aard van de overtreding', zegt hij. 'Voortaan gaan we uit van de goede trouw van de ondernemer en niet langer enkel van de kwade trouw.' Bedrijven zullen kunnen vragen hun boetes kwijt te schelden, op voorwaarde dat de fouten te goeder trouw zijn gebeurd.