De ministers van Begroting en Financiën, respectievelijk Sophie Wilmès en Johan Van Overtveldt, spreken dinsdag hun tevredenheid uit over het positieve advies van de Europese Commissie over de Belgische ontwerpbegroting.

De Europese Commissie heeft namelijk geoordeeld dat de begroting 2016 in grote lijnen (broadly compliant) overeenstemt met het Europese stabiliteits- en groeipact.

"Ik ben verheugd dat de Europese Commissie van mening is dat de Belgische begroting voor 2016 'globaal in overeenstemming' is met de bepalingen van het Stabiliteits- en groeipact. Dit betekent dat de Europese Commissie akte heeft genomen van de inspanningen van België om haar budgettaire toestand te saneren en dat zij ook van mening is dat er vooruitgang werd geboekt tegenover 2015", aldus Wilmès in een reactie.

Hoewel de minister van Begroting erkent dat het werk nog niet af is, benadrukt ze dat ons land zich 'op de goede weg' bevindt.

'Werk is niet af'

En dat het werk niet af is, blijkt uit een kanttekening die de Europese Commissie maakte bij het begrotingsrapport. De Commissie vreest namelijk dat de begroting die de regering-Michel begin oktober indiende, riskeert af te wijken van het vereiste pad 'richting een structureel begrotingsoverschot' van 0,75 procent - de zogenaamde 'middellangetermijndoelstelling'. Om dat te vermijden vraagt de Commissie aan België de nodige maatregelen te nemen om in 2016 het begrotingstekort binnen de perken te houden.

'Andere weg'

Volgens minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, bevestigt de Europese Commissie in haar beoordeling in ieder geval dat België met de nieuwe regering 'een andere weg is ingeslagen'.

"Tot vorig jaar liep het tekort op tot boven de de 3 procent en waren er bijkomende maatregelen nodig. Nu slagen we er voor het eerst in om een stuk onder die drempel te blijven. We realiseren de grootste structurele verbetering van de eurozone. Het komt er nu op aan de begroting op koers te houden voor de volgende jaren. Dat zal moeten gebeuren in moeilijke omstandigheden, in tijden van onzekere externe factoren zoals de asielcrisis en de terreurdreiging. Het doel blijft uiteraard om tegen 2018 een evenwicht te bereiken en gelijktijdig de tax shift verder uit te voeren zodat de lasten op arbeid verder dalen en de concurrentiekracht van onze bedrijven verder stijgt", aldus Van Overtveldt. (Belga/BO)

De ministers van Begroting en Financiën, respectievelijk Sophie Wilmès en Johan Van Overtveldt, spreken dinsdag hun tevredenheid uit over het positieve advies van de Europese Commissie over de Belgische ontwerpbegroting.De Europese Commissie heeft namelijk geoordeeld dat de begroting 2016 in grote lijnen (broadly compliant) overeenstemt met het Europese stabiliteits- en groeipact. "Ik ben verheugd dat de Europese Commissie van mening is dat de Belgische begroting voor 2016 'globaal in overeenstemming' is met de bepalingen van het Stabiliteits- en groeipact. Dit betekent dat de Europese Commissie akte heeft genomen van de inspanningen van België om haar budgettaire toestand te saneren en dat zij ook van mening is dat er vooruitgang werd geboekt tegenover 2015", aldus Wilmès in een reactie. Hoewel de minister van Begroting erkent dat het werk nog niet af is, benadrukt ze dat ons land zich 'op de goede weg' bevindt.En dat het werk niet af is, blijkt uit een kanttekening die de Europese Commissie maakte bij het begrotingsrapport. De Commissie vreest namelijk dat de begroting die de regering-Michel begin oktober indiende, riskeert af te wijken van het vereiste pad 'richting een structureel begrotingsoverschot' van 0,75 procent - de zogenaamde 'middellangetermijndoelstelling'. Om dat te vermijden vraagt de Commissie aan België de nodige maatregelen te nemen om in 2016 het begrotingstekort binnen de perken te houden.Volgens minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, bevestigt de Europese Commissie in haar beoordeling in ieder geval dat België met de nieuwe regering 'een andere weg is ingeslagen'. "Tot vorig jaar liep het tekort op tot boven de de 3 procent en waren er bijkomende maatregelen nodig. Nu slagen we er voor het eerst in om een stuk onder die drempel te blijven. We realiseren de grootste structurele verbetering van de eurozone. Het komt er nu op aan de begroting op koers te houden voor de volgende jaren. Dat zal moeten gebeuren in moeilijke omstandigheden, in tijden van onzekere externe factoren zoals de asielcrisis en de terreurdreiging. Het doel blijft uiteraard om tegen 2018 een evenwicht te bereiken en gelijktijdig de tax shift verder uit te voeren zodat de lasten op arbeid verder dalen en de concurrentiekracht van onze bedrijven verder stijgt", aldus Van Overtveldt. (Belga/BO)