De vakbonden vinden het arbeidsmarktdeel van het zomerakkoord maar niets. Niet alleen omdat er maatregelen worden genomen die de arbeidsmarkt verder flexibiliseren (uitbreiding flexi-jobs, herinvoering proefperiode, uitzendarbeid in alle sectoren). Ook het feit dat er op een aantal van die flexibele arbeidsstatuten amper of geen sociale bijdragen worden betaald is hen een doorn in het oog. ...