De vakbonden vinden het arbeidsmarktdeel van het zomerakkoord maar niets. Niet alleen omdat er maatregelen worden genomen die de arbeidsmarkt verder flexibiliseren (uitbreiding flexi-jobs, herinvoering proefperiode, uitzendarbeid in alle sectoren). Ook het feit dat er op een aantal van die flexibele arbeidsstatuten amper of geen sociale bijdragen worden betaald is hen een doorn in het oog. ...

De vakbonden vinden het arbeidsmarktdeel van het zomerakkoord maar niets. Niet alleen omdat er maatregelen worden genomen die de arbeidsmarkt verder flexibiliseren (uitbreiding flexi-jobs, herinvoering proefperiode, uitzendarbeid in alle sectoren). Ook het feit dat er op een aantal van die flexibele arbeidsstatuten amper of geen sociale bijdragen worden betaald is hen een doorn in het oog. Ze vrezen een "drooglegging" van de sociale zekerheid. De vakbonden zitten met hun kritiek grondig fout. Het klopt dat er onder meer op flexi-jobs bijna geen sociale bijdragen moeten worden betaald (enkel 25% werkgeversbijdrage, geen werknemersbijdrage). 6000 euro per jaar bijverdienen in vrijetijdsfuncties, diensten aan particulieren of in de deeleconomie is belastingvrij gemaakt. Ook de winstpremies worden minder belast dan gewoon loon. Maar die tendens richting lagere sociale bijdragen is al een tijd bezig. Dat komt omdat te hoge lasten op arbeid de Belgische werknemers uit de markt prijzen. Belgische bedrijven hebben de voorbije jaren hun concurrentienadeel deels weggewerkt. Het is niet de bedoeling dat die trend keert. Dat zoiets enorme gaten dreigt te slaan in de financiering van de pensioenen, de ziekteverzekering en de werkloosheidsverzekering klopt niet. De sociale zekerheid wordt nu nog slechts voor een derde gefinancierd met sociale bijdragen op het loon. De rest komt uit belastinginkomsten als btw en roerende voorheffing. Die trend is niet te keren, door de aanhoudend lage sociale bijdragen en door het succes van flexibele vormen van tewerkstelling waar weinig sociale lasten op worden betaald. En als er toch een te groot verschil is tussen de inkomsten en de uitgaven in de sociale zekerheid, kan nog worden bespaard. De sociale uitgaven in België bedragen meer dan 29 procent van het bbp, in de buurlanden 26 procent. Van een uitgeholde sociale zekerheid is in België geen sprake.