"We zien alles behalve een doorbraak van de elektrische auto en de vooruitzichten worden wat dat betreft almaar pessimistischer. Wij trachten te helpen door laadpalen te plaatsen. Die worden niet gebruikt door de enkele honderden wagens in Vlaanderen, wel door de fietsen en bromfietsen. Dat is logisch omdat de meeste Vlamingen een eigen garage hebben, met een stopcontact en daar kan je makkelijk zelf je wagen opladen, " aldus Van den Bossche.

Vlaming niet energiezuiniger

"Ik ben optimistisch over de doelstelling om tegen 2020 13 procent hernieuwbare energie te produceren, en ook de CO2-uitstoot verminderen met 15 procent is haalbaar. Maar het zal zeer moeilijk zijn om de belofte inzake energie-efficiëntie te realiseren," meent Van den Bossche.

"We hebben ons Europees geëngageerd om 20 procent minder energie te verbruiken, iets wat ook in de rest van Europa een moeilijk te halen doelstelling is. We zien dat de consument prijsbewuster is, want we hebben zeer veel klanten zien overschakelen naar een andere energieleverancier. Er wordt ook steeds meer isolatie geplaatst, dankzij het beleid van de Vlaamse overheid voor rationeel energieverbruik. Maar de consument is tot op de dag van vandaag niet bereid om zijn gedrag te veranderen en dus minder te verbruiken. Alleen de believers doen dat. "

Globaal genomen ziet Walter Van den Bossche wel een licht dalende tendens voor in het elektriciteitsverbruik. "Misschien was het beter geweest als de Vlaamse overheid aanvankelijk zwaarder had ingezet op energiebesparende maatregelen, dan in de dure investeringen voor hernieuwbare energie. Er moet ook nog meer gesensibiliseerd worden om een gedragswijziging te realiseren."

Z-Talk Goossens: vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z.

"We zien alles behalve een doorbraak van de elektrische auto en de vooruitzichten worden wat dat betreft almaar pessimistischer. Wij trachten te helpen door laadpalen te plaatsen. Die worden niet gebruikt door de enkele honderden wagens in Vlaanderen, wel door de fietsen en bromfietsen. Dat is logisch omdat de meeste Vlamingen een eigen garage hebben, met een stopcontact en daar kan je makkelijk zelf je wagen opladen, " aldus Van den Bossche.Vlaming niet energiezuiniger "Ik ben optimistisch over de doelstelling om tegen 2020 13 procent hernieuwbare energie te produceren, en ook de CO2-uitstoot verminderen met 15 procent is haalbaar. Maar het zal zeer moeilijk zijn om de belofte inzake energie-efficiëntie te realiseren," meent Van den Bossche. "We hebben ons Europees geëngageerd om 20 procent minder energie te verbruiken, iets wat ook in de rest van Europa een moeilijk te halen doelstelling is. We zien dat de consument prijsbewuster is, want we hebben zeer veel klanten zien overschakelen naar een andere energieleverancier. Er wordt ook steeds meer isolatie geplaatst, dankzij het beleid van de Vlaamse overheid voor rationeel energieverbruik. Maar de consument is tot op de dag van vandaag niet bereid om zijn gedrag te veranderen en dus minder te verbruiken. Alleen de believers doen dat. " Globaal genomen ziet Walter Van den Bossche wel een licht dalende tendens voor in het elektriciteitsverbruik. "Misschien was het beter geweest als de Vlaamse overheid aanvankelijk zwaarder had ingezet op energiebesparende maatregelen, dan in de dure investeringen voor hernieuwbare energie. Er moet ook nog meer gesensibiliseerd worden om een gedragswijziging te realiseren."Z-Talk Goossens: vanaf zaterdagochtend 11 uur op Kanaal Z.