De bal ging aan het rollen toen een insider van NUOD Financiën in december 2015 een klacht indiende bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie van de federale politie. De vrouw zei dat de vakbond zijn ledenaantallen in 2013 kunstmatig had opgekrikt om erkend te worden als 'representatieve vakorganisatie'. Dat zou zijn gebeurd met valse externe bankoverschrijvingen via verschillende postkantoren. Om te doen alsof meer lidgeld binnenkwam van personeelsleden van Financiën.

Zowel vakbondstoplui van de Nederlandstalige als de Franstalige vleugel waren volgens de klokkenluidster betrokken daarbij.

Dankzij de opgeklopte ledenlijst kreeg de vakbond in 2013 zijn erkenning in het sectorcomité van Financiën voor de volgende zes jaar.

Op 25 maart van dit jaar heeft de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg een vonnis geveld in de strafzaak. Dat raakte nog niet eerder bekend. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat het opsmukken van de ledenlijst gepaard ging met een strafbare daad van schriftvervalsing. Er was volgens de rechtbank ook sprake van oplichting omdat onterecht wedden zijn uitbetaald voor vaste vakbondsafgevaardigden en dienstvrijstellingen zijn toegekend aan personeelsleden, ten nadele van de overheidsdienst Financiën, die de wedden en het personeel niet kon gebruiken voor de eigen werking.

Vijf van acht vervolgde vakbondsleden zijn in eerste aanleg veroordeeld. Ze hebben allemaal beroep aangetekend.

De bal ging aan het rollen toen een insider van NUOD Financiën in december 2015 een klacht indiende bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie van de federale politie. De vrouw zei dat de vakbond zijn ledenaantallen in 2013 kunstmatig had opgekrikt om erkend te worden als 'representatieve vakorganisatie'. Dat zou zijn gebeurd met valse externe bankoverschrijvingen via verschillende postkantoren. Om te doen alsof meer lidgeld binnenkwam van personeelsleden van Financiën. Zowel vakbondstoplui van de Nederlandstalige als de Franstalige vleugel waren volgens de klokkenluidster betrokken daarbij. Dankzij de opgeklopte ledenlijst kreeg de vakbond in 2013 zijn erkenning in het sectorcomité van Financiën voor de volgende zes jaar. Op 25 maart van dit jaar heeft de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg een vonnis geveld in de strafzaak. Dat raakte nog niet eerder bekend. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat het opsmukken van de ledenlijst gepaard ging met een strafbare daad van schriftvervalsing. Er was volgens de rechtbank ook sprake van oplichting omdat onterecht wedden zijn uitbetaald voor vaste vakbondsafgevaardigden en dienstvrijstellingen zijn toegekend aan personeelsleden, ten nadele van de overheidsdienst Financiën, die de wedden en het personeel niet kon gebruiken voor de eigen werking. Vijf van acht vervolgde vakbondsleden zijn in eerste aanleg veroordeeld. Ze hebben allemaal beroep aangetekend.