'Wij zetten in op hogere brutolonen, want dat geeft zekerheid én is ook belangrijk voor je afgeleide rechten zoals pensioen, ziekteverzekering, enzovoort', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans in een reactie op het bericht van vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) dat 738 bedrijven vorig jaar een winstpremie hebben uitgekeerd aan hun medewerkers.

'Werknemers hebben er alle belang bij dat hun loon bruto kan stijgen en daar zetten wij als ABVV alles op in', zegt ook Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond.

Marc Leemans wijst bovendien op het 'perverse effec't van de winstpremies. 'Die bonussen vallen buiten de loonnorm, maar worden twee jaar later wel in rekening gebracht om de loonmarge te berekenen.' De winstpremie is volgens de ACV'er dan ook de doodgraver van bruto loonsverhogingen én de sociale zekerheid.

'Winstpremies klinken mooi, maar op het einde van de rit zullen de werknemers zich bekocht voelen', reageert de socialistische vakbond ABVV. 'Op winstpremies betalen werkgevers geen patronale bijdragen, waardoor de financiering van onze sociale zekerheid nog meer onder druk komt te staan. Ze worden niet in rekening gebracht voor de berekening van je vakantiegeld of je pensioen. Maar dit soort voordelen wordt wel meegeteld bij de berekening van de loonkostevolutie, waardoor ze toekomstige loonmarge opeten. Het is dus niet zo dat deze premies zomaar bovenop de loonmarge komen. En het is een systeem dat in handen ligt van de bedrijfsleiding, die dit eenzijdig kan toepassen. En het is ten slottte ook een beloningssysteem dat enkel beperkt blijft tot bedrijven die winst maken', aldus Ulens.

'Wij zetten in op hogere brutolonen, want dat geeft zekerheid én is ook belangrijk voor je afgeleide rechten zoals pensioen, ziekteverzekering, enzovoort', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans in een reactie op het bericht van vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) dat 738 bedrijven vorig jaar een winstpremie hebben uitgekeerd aan hun medewerkers. 'Werknemers hebben er alle belang bij dat hun loon bruto kan stijgen en daar zetten wij als ABVV alles op in', zegt ook Miranda Ulens, algemeen secretaris van de socialistische vakbond. Marc Leemans wijst bovendien op het 'perverse effec't van de winstpremies. 'Die bonussen vallen buiten de loonnorm, maar worden twee jaar later wel in rekening gebracht om de loonmarge te berekenen.' De winstpremie is volgens de ACV'er dan ook de doodgraver van bruto loonsverhogingen én de sociale zekerheid. 'Winstpremies klinken mooi, maar op het einde van de rit zullen de werknemers zich bekocht voelen', reageert de socialistische vakbond ABVV. 'Op winstpremies betalen werkgevers geen patronale bijdragen, waardoor de financiering van onze sociale zekerheid nog meer onder druk komt te staan. Ze worden niet in rekening gebracht voor de berekening van je vakantiegeld of je pensioen. Maar dit soort voordelen wordt wel meegeteld bij de berekening van de loonkostevolutie, waardoor ze toekomstige loonmarge opeten. Het is dus niet zo dat deze premies zomaar bovenop de loonmarge komen. En het is een systeem dat in handen ligt van de bedrijfsleiding, die dit eenzijdig kan toepassen. En het is ten slottte ook een beloningssysteem dat enkel beperkt blijft tot bedrijven die winst maken', aldus Ulens.