De plannen van verschillende vakbondscentrales om op 7 oktober te staken, zijn voor het Verbond van Belgische Ondernemingen onaanvaardbaar. "Ze staken tegen jobcreatie", luidt het oordeelt van Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van de grootste werkgeversorganisatie van het land.

Hoewel de algemene staking, die door de vakbonden aanvankelijk gepland werd op 7 oktober tot nader order niet plaatsvindt, kondigen verscheidene vakbondscentrales al aan toch te zullen staken. Die stakingen, aldus de centrales, zijn niet alleen gericht tegen het regeringsbeleid maar ook 'tegen de werkgevers'.

"Als VBO kunnen we dit niet aanvaarden",reageert VBO-topman Timmermans. "Het economische herstel is pril maar broos en kan stakingen dus missen als kiespijn". De werkgevers wijzen erop dat - ondanks de vele aangekondigde ontslagen - het regeringsbeleid vruchten afwerpt. De resultaten liegen er niet om, aldus het VBO, dat verwijst naar bijvoorbeeld de stijgende werkgelegenheid, de dalende werkloosheidsgraad of het toegenomen ondernemersvertrouwen ('op het hoogste peil in vijf jaar').

Staken tegen jobcreatie: 'Ongelooflijk maar waar'

Ter illustratie refereert de werkgeversorganisatie aan de statistieken van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), waaruit blijkt dat de werkgelegenheid in België in het tweede kwartaal van 2016 voor het 12e opeenvolgende kwartaal is toegenomen. "Sinds het aantreden van deze regering kwamen er daardoor ongeveer 76.000 jobs bij, waarvan 50.000 in de privésector. Die werkgelegenheidsgroei was alvast voldoende om de werkloosheidsgraad (Eurostat) te doen dalen van 8,6 procent in juli 2014 tot 8,3 procent in juli 2016. Tegen eind 2018 zouden er bovendien door de gecumuleerde invloed van loonmatiging, indexsprong en taxshift nog eens meer dan 140.000 jobs bijkomen in de private sector", luidt het.

Voorts blijkt uit een enquête van de Nationale Bank dat de bedrijfsinvesteringen dit jaar mogelijk met 11,7 procent toenemen. Ook het aantal faillissementen neemt verder af, 'net als het jobverlies als gevolg daarvan', merkt het VBO op.

Staken, argumenteert het VBO, zou het vertrouwen aantasten. "Willen werknemersorganisaties staken tegen zij die jobs creëren? Willen zij met andere woorden staken tegen jobcreatie? Ik mag hopen van niet, maar blijkbaar is het toch zo. Ongelooflijk, maar waar", besluit Timmermans. (BO)

De plannen van verschillende vakbondscentrales om op 7 oktober te staken, zijn voor het Verbond van Belgische Ondernemingen onaanvaardbaar. "Ze staken tegen jobcreatie", luidt het oordeelt van Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van de grootste werkgeversorganisatie van het land.Hoewel de algemene staking, die door de vakbonden aanvankelijk gepland werd op 7 oktober tot nader order niet plaatsvindt, kondigen verscheidene vakbondscentrales al aan toch te zullen staken. Die stakingen, aldus de centrales, zijn niet alleen gericht tegen het regeringsbeleid maar ook 'tegen de werkgevers'. "Als VBO kunnen we dit niet aanvaarden",reageert VBO-topman Timmermans. "Het economische herstel is pril maar broos en kan stakingen dus missen als kiespijn". De werkgevers wijzen erop dat - ondanks de vele aangekondigde ontslagen - het regeringsbeleid vruchten afwerpt. De resultaten liegen er niet om, aldus het VBO, dat verwijst naar bijvoorbeeld de stijgende werkgelegenheid, de dalende werkloosheidsgraad of het toegenomen ondernemersvertrouwen ('op het hoogste peil in vijf jaar').Ter illustratie refereert de werkgeversorganisatie aan de statistieken van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), waaruit blijkt dat de werkgelegenheid in België in het tweede kwartaal van 2016 voor het 12e opeenvolgende kwartaal is toegenomen. "Sinds het aantreden van deze regering kwamen er daardoor ongeveer 76.000 jobs bij, waarvan 50.000 in de privésector. Die werkgelegenheidsgroei was alvast voldoende om de werkloosheidsgraad (Eurostat) te doen dalen van 8,6 procent in juli 2014 tot 8,3 procent in juli 2016. Tegen eind 2018 zouden er bovendien door de gecumuleerde invloed van loonmatiging, indexsprong en taxshift nog eens meer dan 140.000 jobs bijkomen in de private sector", luidt het.Voorts blijkt uit een enquête van de Nationale Bank dat de bedrijfsinvesteringen dit jaar mogelijk met 11,7 procent toenemen. Ook het aantal faillissementen neemt verder af, 'net als het jobverlies als gevolg daarvan', merkt het VBO op.Staken, argumenteert het VBO, zou het vertrouwen aantasten. "Willen werknemersorganisaties staken tegen zij die jobs creëren? Willen zij met andere woorden staken tegen jobcreatie? Ik mag hopen van niet, maar blijkbaar is het toch zo. Ongelooflijk, maar waar", besluit Timmermans. (BO)