De regering-Di Rupo bekijkt samen met de vakbonden of de verantwoordelijkheden van de bonden bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen uitgebreid moeten worden.

De vakbonden zouden per dossier een lager bedrag krijgen, maar zouden aanspraak kunnen maken op eventuele bonussen als ze frauderende werklozen kunnen snappen, berichten De Tijd en L'Echo vrijdag.

De vakbonden waren in eerste instantie verbaasd over het regeringsvoorstel, dat al in november in het akkoord over de begroting 2013 werd opgenomen. Intussen zitten ze toch aan tafel.

Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) erkent dat er informele contacten zijn. Onder andere strengere controles op domiciliefraude en het verstrekken van onjuiste informatie over de gezinstoestand liggen op tafel. "Maar er is nog geen akkoord", klinkt het.

"We zijn altijd bereid de controles op te voeren, maar dan moeten daar wel middelen tegenover staan", reageert Ann Van Laer, nationaal secretaris van het ACV.

De bonden kregen vorig jaar bijna 166 miljoen euro om de kosten te dekken die met de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen gepaard gaan. "Daar komen we nauwelijks mee rond. Het opstellen en de opvolging van een dossier is met de degressief gemaakte werkloosheidsuitkeringen nog complexer geworden", stelt Van Laer. (Belga/BO)

De regering-Di Rupo bekijkt samen met de vakbonden of de verantwoordelijkheden van de bonden bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen uitgebreid moeten worden.De vakbonden zouden per dossier een lager bedrag krijgen, maar zouden aanspraak kunnen maken op eventuele bonussen als ze frauderende werklozen kunnen snappen, berichten De Tijd en L'Echo vrijdag. De vakbonden waren in eerste instantie verbaasd over het regeringsvoorstel, dat al in november in het akkoord over de begroting 2013 werd opgenomen. Intussen zitten ze toch aan tafel.Minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) erkent dat er informele contacten zijn. Onder andere strengere controles op domiciliefraude en het verstrekken van onjuiste informatie over de gezinstoestand liggen op tafel. "Maar er is nog geen akkoord", klinkt het. "We zijn altijd bereid de controles op te voeren, maar dan moeten daar wel middelen tegenover staan", reageert Ann Van Laer, nationaal secretaris van het ACV. De bonden kregen vorig jaar bijna 166 miljoen euro om de kosten te dekken die met de uitbetaling van de werkloosheidsvergoedingen gepaard gaan. "Daar komen we nauwelijks mee rond. Het opstellen en de opvolging van een dossier is met de degressief gemaakte werkloosheidsuitkeringen nog complexer geworden", stelt Van Laer. (Belga/BO)